میرنیوز

حکم انتصاب

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : حکم انتصاب

دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی منصوب شد

دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی منصوب شد
2022-01-18T11:32:01+03:30
طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دکتر سعید بیرودیان به عنوان دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی منصوب شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی منصوب شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی منصوب شد
2022-01-17T09:58:41+03:30
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر آرش خجسته را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی منصوب کرد.

سرپرست قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منصوب شد

سرپرست قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منصوب شد
2022-01-16T12:05:26+03:30
با حکم سورنا ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان، ناصر باقری مقدم به سمت سرپرست قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منصوب شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب شد
2022-01-15T15:32:13+03:30
معاون آموزشی وزارت بهداشت با صدور حکمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی را منصوب کرد.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منصوب شد

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منصوب شد
2022-01-15T14:38:52+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه تربت حیدریه منصوب شد

سرپرست دانشگاه تربت حیدریه منصوب شد
2022-01-12T14:56:42+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، سرپرست دانشگاه تربت حیدریه را منصوب کرد.

معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه منصوب شد

معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه منصوب شد
2022-01-11T16:03:20+03:30
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور سرمایه‌گذاری صندوق رفاه دانشجویان را منصوب کرد.

«محمدهادی زاهدی» مدیر فناوری اطلاعات و امنیت مجازی وزارت علوم شد

«محمدهادی زاهدی» مدیر فناوری اطلاعات و امنیت مجازی وزارت علوم شد
2022-01-11T13:36:40+03:30
«محمدهادی زاهدی» مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم شد.

دو انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دو انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
2022-01-11T11:30:01+03:30
با حکم معاون وزیر بهداشت، سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی و رئیس کارگروه فنی شورای عالی فناوری در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت من...

اعضای ستاد از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران مشخص شدند

اعضای ستاد از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران مشخص شدند
2022-01-11T11:16:41+03:30
اعضای ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه تهران به منظور تبیین جهت‌گیری، پایش و راهبری سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش حضوری مشخص شدند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان منصوب شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان منصوب شد
2022-01-10T09:56:40+03:30
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر کوروش ساکی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان منصوب کرد.

سرپرستان دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و اردکان منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و اردکان منصوب شدند
2022-01-09T13:23:19+03:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه سرپرستان دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و اردکان را منصوب کرد.

انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران/ زاکانی و قالیباف عضو هیات امنا شدند

انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران/ زاکانی و قالیباف عضو هیات امنا شدند
2022-01-06T11:43:19+03:30
وزیر بهداشت اعضای جدید هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران را منصوب کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی منصوب شد

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی منصوب شد
2022-01-05T15:30:01+03:30
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ با صدور حکمی «مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی» را منصوب کرد.

سرپرستان دانشگاه‌های بناب و مراغه منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه‌های بناب و مراغه منصوب شدند
2022-01-05T14:36:39+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه، «سرپرست دانشگاه بناب» و «سرپرست دانشگاه‌ مراغه» را منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای منصوب شد

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای منصوب شد
2022-01-05T14:23:19+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای» را منصوب کرد.

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت منصوب شد

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت منصوب شد
2022-01-05T10:30:00+03:30
معاون آموزشی وزارت بهداشت در حکمی دکتر آرش خجسته را به عنوان مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت منصوب کرد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد
2022-01-05T10:03:19+03:30
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان را منصوب کرد.

اعضای کمیسیون‌های دائمی پژوهشگاه و پارک ICT منصوب شدند

اعضای کمیسیون‌های دائمی پژوهشگاه و پارک ICT منصوب شدند
2022-01-04T15:49:59+03:30
اعضای کمیسیون‌های دائمی پژوهشگاه ICT و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با حکم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، منصوب شدند.

«مسعود سلیمانی» رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی شد

«مسعود سلیمانی» رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی شد
2022-01-04T10:29:59+03:30
با حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتـر مسعود سلیمانی به عنوان رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی این دانشگاه منصوب شد.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت منصوب شد

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت منصوب شد
2022-01-01T17:18:08+03:30
دکتر بهرام عین‌اللهی طی حکمی حسین همتی را به عنوان دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت منصوب کرد.

رئیس مرکز توسعه پژوهش و آموزش علوم قرآنی و علوم انسانی منصوب شد

رئیس مرکز  توسعه پژوهش و آموزش علوم قرآنی و علوم انسانی منصوب شد
2022-01-01T14:11:28+03:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش علوم قرآنی و علوم‌ انسانی کشور را منصوب کرد.

«خدایی» از سازمان سنجش رفت/ «پورعباس» دوباره رئیس سازمان سنجش شد

«خدایی» از سازمان سنجش رفت/ «پورعباس» دوباره رئیس سازمان سنجش شد
2022-01-01T10:18:09+03:30
عبدالرسول پورعباس رئیس اسبق سازمان سنجش آموزش کشور با حکم وزیر علوم به ریاست این سازمان منصوب شد.

نماینده دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد

نماینده دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد
2021-12-30T09:18:09+03:30
با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد شریف خانی به عنوان نماینده سهام دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

سفیر فرهنگی سلامت دانشگاه جامع علمی کاربردی را منصوب شد

سفیر فرهنگی سلامت دانشگاه جامع علمی کاربردی را منصوب شد
2021-12-26T15:44:26+03:30
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی سفیر فرهنگی سلامت دانشگاه جامع علمی کاربردی را منصوب کرد.

سرپرستان دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی(ره) و تفرش منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی(ره) و تفرش منصوب شدند
2021-12-22T14:44:27+03:30
وزیر علوم با صدور احکامی جداگانه، دکتر«سیدعلی قاسم‌زاده» را به عنوان سرپرست «دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)» و دکتر «سهیل واشقانی فراهانی» را به عنوان سرپ...

سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد
2021-12-20T17:11:04+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر «حمید امیدوار» را به عنوان «سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی» منصوب کرد.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد
2021-12-20T09:51:04+03:30
معاون وزیر ارتباطات در حکمی معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران را منصوب کرد.

سرپرستان دانشگاه های هرمزگان و ولایت منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه های هرمزگان و ولایت منصوب شدند
2021-12-15T15:57:36+03:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه سرپرستان دانشگاه های هرمزگان و ولایت را منصوب کرد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد
2021-12-15T09:30:59+03:30
در حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور «امیر خوراکیان» به عنوان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی فسا منصوب شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی فسا منصوب شد
2021-12-13T13:10:52+03:30
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر «محمدکاظم وکیل» را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا منصوب کرد.

سرپرستان دانشگاه‌های «زنجان» و «اراک» منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه‌های «زنجان» و «اراک» منصوب شدند
2021-12-13T11:44:10+03:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه، سرپرستان «دانشگاه زنجان» و «دانشگاه اراک» را منصوب کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد

مدیرکل روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد
2021-12-13T10:50:49+03:30
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی مدیرکل دفتر ریاست این سازمان، روابط عمومی و امور بین‌الملل را منصوب کرد.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منصوب شد

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منصوب شد
2021-12-12T15:44:10+03:30
با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منصوب شد.

سرپرست «دانشگاه گیلان» منصوب شد

سرپرست «دانشگاه گیلان»  منصوب شد
2021-12-12T14:10:49+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سرپرست «دانشگاه گیلان» را منصوب کرد.

«پیمان صالحی» معاون پژوهشی وزارت علوم شد

«پیمان صالحی» معاون پژوهشی وزارت علوم شد
2021-12-08T18:04:10+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر «پیمان صالحی» را به عنوان معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری منصوب کرد.

چهار انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

چهار انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
2021-12-07T13:57:45+03:30
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی احکامی روسای مرکز توسعه و هماهنگی و دفتر توسعه فناوری سلامت، مشاور علمی و فناوری و مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناور...

مأموریت‌های ویژه به رئیس جدید سازمان فضایی ایران

مأموریت‌های ویژه به رئیس جدید سازمان فضایی ایران
2021-12-05T14:32:33+03:30
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکمی مأموریت‌های ویژه رئیس جدید سازمان فضایی ایران را ابلاغ کرد.

۴ انتصاب جدید در وزارت ارتباطات/ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان رئیس سازمان فضایی شد

۴ انتصاب جدید در وزارت ارتباطات/ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان رئیس سازمان فضایی شد
2021-12-05T09:59:13+03:30
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکامی جداگانه، رئیس سازمان فضایی ایران، رئیس مرکز بازرسی، نماینده ویژه وزیر در حوزه امنیت فاوا و مشاور وزیر در تعامل با نی...

مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد
2021-12-05T09:05:52+03:30
دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی مجید احمدی را به عنوان مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهدا...

سرپرست دفتر سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم منصوب شد

سرپرست دفتر سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم منصوب شد
2021-12-01T11:39:13+03:30
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با صدور حکمی دکتر بهنام طالبی را به سمت سرپرست دفتر سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری منصوب کرد.

یک مقام مسئول از معاونت علمی به وزارت علوم می رود/ گمانه زنی درباره معاونت پژوهشی و آموزشی

یک مقام مسئول از معاونت علمی به وزارت علوم می رود/ گمانه زنی درباره معاونت پژوهشی و آموزشی
2021-11-29T11:32:35+03:30
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به احتمال قوی از این پس به عنوان معاونت پژوهشی وزیر علوم در این وزارتخانه مشغول فعالیت می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم منصوب شد/ آخرین گمانه زنی درباره معاونت آموزشی

معاون پژوهشی وزارت علوم منصوب شد/ آخرین گمانه زنی درباره معاونت آموزشی
2021-11-28T18:45:53+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی معاون پژوهشی وزارت علوم را منصوب کرد.

رئیس مرکز حراست وزارت علوم منصوب شد

رئیس مرکز حراست وزارت علوم منصوب شد
2021-11-27T15:45:53+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی به عنوان «رئیس مرکز حراست» وزارت عتف منصوب کرد.

تغییر مهم در ساختار وزارت علوم برای اولین بار/ معاونت فناوری و نوآوری ایجاد شد

تغییر مهم در ساختار وزارت علوم برای اولین بار/ معاونت فناوری و نوآوری ایجاد شد
2021-11-27T14:12:31+03:30
ساختار وزارت علوم با ایجاد معاونت جدیدی تحت عنوان «فناوری و نوآوری» و انتصاب معاون این حوزه از سوی وزیر علوم تغییر کرد.

مشاور رئیس دانشگاه تهران در امور پژوهشی و بین‌المللی منصوب شد

مشاور رئیس دانشگاه تهران در امور پژوهشی و بین‌المللی منصوب شد
2021-11-24T13:49:10+03:30
رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر محمدرضا گنجعلی، استاد تمام دانشکدگان علوم را به عنوان مشاور رئیس دانشگاه تهران در امور پژوهشی و بین‌المللی منصوب کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر منصوب شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر منصوب شد
2021-11-24T09:22:30+03:30
با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر حمید رضا نوری به سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مشاور رئیس پیام نور شد

دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام مشاور رئیس پیام نور شد
2021-11-23T15:09:09+03:30
رئیس دانشگاه پیام‌نور، با صدور حکمی دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام را به عنوان مشاور ریاست دانشگاه پیام نور منصوب کرد.

رئیس ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت منصوب شد/ تشکیل شبکه معتمدان معین دانشجویی

رئیس ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت منصوب شد/ تشکیل شبکه معتمدان معین دانشجویی
2021-11-23T09:29:13+03:30
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت را به عنوان «رئیس ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت» منصوب...

رئیس جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منصوب شد

رئیس جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منصوب شد
2021-11-22T15:15:50+03:30
سرپرست دانشگاه تهران در حکمی دکتر ابراهیم متقی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس جدید این دانشکده منصوب کرد.

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم منصوب شد

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم منصوب شد
2021-11-20T15:42:30+03:30
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، با صدور حکمی، «مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی» وزارت علوم را منصوب کرد.

سرپرست «دانشگاه حکیم سبزواری» منصوب شد

سرپرست «دانشگاه حکیم سبزواری» منصوب شد
2021-11-20T14:49:11+03:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سرپرست «دانشگاه حکیم سبزواری» را منصوب کرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد

معاون دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد
2021-11-20T11:29:11+03:30
با حکم سرپرست دانشگاه تربیت مدرس، صادق دردایی جوقان به سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی این دانشگاه منصوب شد.

سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شد

سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شد
2021-11-17T15:29:08+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، حجت‌الاسلام و المسلمین، دکتر احمدحسین شریفی را به عنوان «سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منصوب کرد.

سرپرستان دانشگاه‌های ارومیه و جیرفت منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه‌های ارومیه و جیرفت منصوب شدند
2021-11-17T15:02:28+03:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه، دکتر «احمد علیجانپور» را به عنوان سرپرست دانشگاه‌ ارومیه و دکتر «حسین شکفته» را به عنوان سرپرست «دانشگاه جیرفت...

سرپرستان دانشکده‌های ادبیات فارسی و علوم ارتباطات منصوب شدند

سرپرستان دانشکده‌های ادبیات فارسی و علوم ارتباطات منصوب شدند
2021-11-17T10:55:49+03:30
سرپرستان جدید دانشکده‌های ادبیات و زبان های خارجی، علوم ارتباطات، دفتر حقوقی، دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی و دفتر مدیریت و طرح های عمرانی دانشگاه علامه طباطب...

درخواست دانشجویان برای اعلام نظر در خصوص انتصاب رئیس دانشکده حقوق

درخواست دانشجویان برای اعلام نظر در خصوص انتصاب رئیس دانشکده حقوق
2021-11-17T10:15:49+03:30
تشکل‌های دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران طی نامه‌ای خطاب به سرپرست این دانشگاه خواستار اختصاص زمان به دانشجویان برای انتصاب رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاس...

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان منصوب شد
2021-11-17T09:22:29+03:30
رئیس بنیاد ملی نخبگان، سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع این بنیاد را منصوب کرد.

سرپرستان اداره کل های امور دانش آموختگان و بورس و اعزام منصوب شدند

سرپرستان اداره کل های امور دانش آموختگان و بورس و اعزام منصوب شدند
2021-11-16T15:22:30+03:30
رئیس سازمان امور دانشجویان با صدور احکامی جداگانه سرپرست اداره کل امور دانش آموختگان و سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان این سازمان را منصوب کرد.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم شد

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم شد
2021-11-16T14:02:28+03:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم» را به مدت دو سال منصوب کرد.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)