میرنیوز

حجت الاسلام رستمی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : حجت الاسلام رستمی

تربیت دانشجوی تراز در ابعاد مختلف از جمله مطالبات نهاد رهبری از دانشگاه‌ها است

تربیت دانشجوی تراز در ابعاد مختلف از جمله مطالبات نهاد رهبری از دانشگاه‌ها است
2021-02-22T13:14:37+03:30
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: یکی از مطالبات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، از دانشگاه‌ها این است که مسئولیت ارکان دانشگاه در قبال تر...

استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای حکمرانی روش‌مند

استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای حکمرانی روش‌مند
2020-05-31T07:07:59+04:30
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: مجلس جدید استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها برای ایده‌های حکمرانی را روشمند کند. ...