میرنیوز

جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

از افزایش تولید کم و کیفی چای تا بایومکمل‌های غذایی و دارویی

از افزایش تولید کم و کیفی چای تا بایومکمل‌های غذایی و دارویی
2020-07-01T14:24:25+04:30
سرپرست جدید واحد جهاد دانشگاهی شهید بهشتی در مراسم معارفه خود اظهار کرد: در راستای افزایش کمی و کیفی محصول چای و تولید بایومکمل‌های دارویی و غذایی برنامه‌های...

تامین منابع پروژه‌های مرتبط با ازدیاد برداشت مخازن نفتی

تامین منابع پروژه‌های مرتبط با ازدیاد برداشت مخازن نفتی
2020-07-01T13:17:44+04:30
رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به برخی از پروژه‌های پژوهشکده علوم پایه در رابطه با ازدیاد برداشت مخازن نفتی عنوان کرد: منابع مورد نیاز برای اجرای موفق این پروژه...

تامین منابع پروژه‌های مرتبط با ازدیاد برداشت منابع نفتی

تامین منابع پروژه‌های مرتبط با ازدیاد برداشت منابع نفتی
2020-07-01T13:04:23+04:30
رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به برخی از پروژه‌های پژوهشکده علوم پایه در رابطه با ازدیاد برداشت منابع نفتی عنوان کرد: منابع مورد نیاز برای اجرای موفق این پروژه...