میرنیوز

برنامه سلامت خانواده

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : برنامه سلامت خانواده

مردم در طرح سلامت خانواده سرگردان نخواهند بود

مردم در طرح سلامت خانواده سرگردان نخواهند بود
2023-09-06T12:30:12+03:30
مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اجرای طرح سلامت خانواده از مسیر نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، طرحی مترقی است که وزارت بهدا...

مهم ترین اولویت وزارت بهداشت تا پایان دولت سیزدهم مشخص شد

مهم ترین اولویت وزارت بهداشت تا پایان دولت سیزدهم مشخص شد
2023-09-03T20:16:52+03:30
وزیر بهداشت، برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع را مهم‌ترین اولویت وزارت بهداشت در دو سال آینده توصیف کرد.

برنامه سلامت خانواده مهم تربن اولویت وزارت بهداشت تا پایان دولت سیزدهم

برنامه سلامت خانواده مهم تربن اولویت وزارت بهداشت تا پایان دولت سیزدهم
2023-09-03T20:03:32+03:30
وزیر بهداشت، برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع را مهم‌ترین اولویت وزارت بهداشت در دو سال آینده توصیف کرد.

اجرای برنامه سلامت خانواده در ۵ نقطه کشور

اجرای برنامه سلامت خانواده در ۵ نقطه کشور
2023-08-18T09:47:52+03:30
وزیر بهداشت، از اجرای برنامه سلامت خانواده در ۵ نقطه کشور خبر داد.

جزئیات برنامه «سلامت خانواده» در کشور/ هر کدملی یک مراقب سلامت

جزئیات برنامه «سلامت خانواده» در کشور/ هر کدملی یک مراقب سلامت
2023-05-04T11:13:43+03:30
وزیر بهداشت، با تاکید بر اینکه برنامه «سلامت خانواده» به زودی کل کشور را پوشش می دهد، گفت: پرداختی به پزشکان خانواده بر مبنای عملکرد خواهد بود.

جزئیات برنامه «سلامت خانواده» در کشور/ هر کد ملی یک مراقب سلامت

جزئیات برنامه «سلامت خانواده» در کشور/ هر کد ملی یک مراقب سلامت
2023-05-04T09:40:23+03:30
وزیر بهداشت، با تاکید بر اینکه برنامه «سلامت خانواده» به زودی کل کشور را پوشش می دهد، گفت: پرداختی به پزشکان خانواده بر مبنای عملکرد خواهد بود.

پیدا و پنهان برنامه سلامت خانواده/ آیا مردم استقبال خواهند کرد

پیدا و پنهان برنامه سلامت خانواده/ آیا مردم استقبال خواهند کرد
2023-04-25T08:26:59+04:30
امسال با توجه به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، شعار «سلامت برای همه با پزشکی خانواده» به عنوان شعار هفته سلامت انتخاب شد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)