میرنیوز

برنامه جامع دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : برنامه جامع دانشگاه علوم پزشکی ایران

تصویب برنامه جامع دانشگاه علوم پزشکی ایران

تصویب برنامه جامع دانشگاه علوم پزشکی ایران
2021-02-24T08:41:08+03:30
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از تصویب برنامه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط هیات امنای این دانشگاه خبر داد.