میرنیوز

باشگاه پژوهشگران جوان

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : باشگاه پژوهشگران جوان

ضرورت ارتقای مهارت تخصصی دانشجویان و توسعه کارآفرینی/تعداد انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد

ضرورت ارتقای مهارت تخصصی دانشجویان و توسعه کارآفرینی/تعداد انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد
2021-02-22T10:14:36+03:30
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بر ارتقای مهارت تخصصی دانشجویان و توسعه کارآفرینی تأکید کرد.

طرح توانمندسازی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان

طرح توانمندسازی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان
2021-01-12T17:59:49+03:30
به گفته مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد؛ در طرح سراسری توانمندسازی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دان...

۲ طرح در دستور کار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان/کلیات طرح بورس تحصیلی استعدادهای درخشان

۲ طرح در دستور کار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان/کلیات طرح بورس تحصیلی استعدادهای درخشان
2020-09-29T11:15:41+03:30
رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد باید کانون پرورش و بارورسازی استعداد جوانان باشد، گفت: برای تحقق این هدف د...

اعطای مجوز تأسیس ۱۵ انجمن علمی در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

اعطای مجوز تأسیس ۱۵ انجمن علمی در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد
2020-07-20T14:14:33+04:30
در جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، به ۱۵ انجمن علمی مجوز تأسیس اعطا شد. ...

اعطای ۱۰ مجوز تأسیس انجمن علمی در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

اعطای ۱۰ مجوز تأسیس انجمن علمی در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد
2020-01-20T11:34:21+03:30
در جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۰ انجمن علمی مجوز تأسیس اعطا شد. ...