میرنیوز

آموزش مهندسی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آموزش مهندسی

از نظر تعداد دانش‌آموختگان مهندسی در دنیا پنجم هستیم

از نظر تعداد دانش‌آموختگان مهندسی در دنیا پنجم هستیم
2021-02-23T10:04:32+03:30
رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی گفت: از نظر تعداد دانش‌آموختگان مهندسی، در دنیا پنجم هستیم. تنها چین، هند، روسیه و آمریکا تعداد فارغ‌التحصیل مهندسی بیشتری د...

علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش‌های علوم و مهندسی

علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش‌های علوم و مهندسی
2020-09-12T14:55:37+04:30
میزگرد بررسی علل کاهش اقبال دانشجویان به آموزش‌های علوم و مهندسی به صورت مجازی یکشنبه ۲۳ شهریور ماه برگزار می‌شود.