میرنیوز

آموزش مخاطب محور

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آموزش مخاطب محور

آموزش عالی کشور نیز نیازمند تعریف پلتفرم آموزشی واحد است

آموزش عالی کشور نیز نیازمند تعریف پلتفرم آموزشی واحد است
2021-02-21T10:41:09+03:30
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت انتقال از آموزش مخاطب محور به آموزش کاربر محور در کشور تاکید کرد و گفت: آموزش عالی در حال حاضر با حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار ه...