میرنیوز

آموزش حضوری دانشجویان دانشگاه تهران

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آموزش حضوری دانشجویان دانشگاه تهران

آماده پذیرش دانشجویان در خوابگاهها هستیم/آموزش‌های تئوری به صورت مجازی ارائه می شوند

آماده پذیرش دانشجویان در خوابگاهها هستیم/آموزش‌های تئوری به صورت مجازی ارائه می شوند
2021-02-22T07:34:29+03:30
معاون دانشجویی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه آموزش های تئوری دانشجویان در ترم جاری حضوری ارائه می شوند،‌گفت:آمادگی داریم تا با برنامه‌ریزی اداره کل آموزش د...