میرنیوز

آمار کرونا

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آمار کرونا

۲۲ بیمار کرونایی در یک هفته گذشته فوت شدند

۲۲ بیمار کرونایی در یک هفته گذشته فوت شدند
2023-09-25T21:29:43+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در یک هفته گذشته ۲۲ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

۷۸۲ مبتلا به کرونا در هفته گذشته/ ۲۱ نفر فوت شدند

۷۸۲ مبتلا به کرونا در هفته گذشته/ ۲۱ نفر فوت شدند
2023-09-09T15:10:11+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در یک هفته گذشته ۷۸۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

۲ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته فوت شدند

۲ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته فوت شدند
2023-08-22T22:21:26+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد

۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد
2023-08-20T22:53:10+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

کرونا یک قربانی گرفت/ ثبت ۵۹ مبتلای جدید

کرونا یک قربانی گرفت/ ثبت ۵۹ مبتلای جدید
2023-08-18T15:09:33+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته یک بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور فوت کرد.

آمار کرونا در کشور اوج گرفت/ ۳۷ مبتلا در ۲۴ ساعت

آمار کرونا در کشور اوج گرفت/ ۳۷ مبتلا در ۲۴ ساعت
2023-08-13T15:34:31+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر بستری شدند

شناسایی ۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر بستری شدند
2023-08-07T14:50:33+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۵۰ بیمار مبتلا به کرونا در ۴۸ ساعت گذشته

شناسایی ۵۰ بیمار مبتلا به کرونا در ۴۸ ساعت گذشته
2023-08-06T14:30:55+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در ۴۸ ساعت گذشته ۵۰ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۰ بیمار کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر بستری شدند

شناسایی ۲۰ بیمار کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر بستری شدند
2023-08-03T14:03:52+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

کرونا همزمان با گرما اوج گرفت/ ۵۷ مبتلا و ۴ فوتی

کرونا همزمان با گرما اوج گرفت/ ۵۷ مبتلا و ۴ فوتی
2023-08-01T14:17:15+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند.

شناسایی ۱۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد

شناسایی ۱۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد
2023-07-29T14:30:33+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد

شناسایی ۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد
2023-07-26T14:37:20+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

یک فوتی در روز پایان شرایط اضطراری کرونا

یک فوتی در روز پایان شرایط اضطراری کرونا
2023-07-25T14:43:53+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته یک بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان باخت.

تکرار روز بدون فوتی کرونا در کشور/ ۱۱ نفر مبتلا شدند

تکرار روز بدون فوتی کرونا در کشور/ ۱۱ نفر مبتلا شدند
2023-07-19T12:52:13+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته موردی از مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در کشور نداشته ایم.

کرونا دوباره قربانی گرفت/ شناسایی ۲۱ بیمار جدید

کرونا دوباره قربانی گرفت/ شناسایی ۲۱ بیمار جدید
2023-07-18T19:05:33+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته کرونا در کشور ۲ قربانی گرفت.

شناسایی ۱۸ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته

شناسایی ۱۸ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته
2023-07-15T14:53:37+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

تکرار روزهای بدون فوتی کرونا در کشور

تکرار روزهای بدون فوتی کرونا در کشور
2023-07-14T14:48:51+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ در کشور نداشتیم.

یک بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته فوت شد

یک بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته فوت شد
2023-07-13T15:28:48+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته یک بیمار مبتلا به کووید در کشور فوت شد.

شناسایی ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور

شناسایی ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور
2023-07-12T17:22:08+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند.

شناسایی ۲۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۵ نفر بستری شدند

شناسایی ۲۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۵ نفر بستری شدند
2023-07-11T13:28:53+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۶ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۱۶ بیمار جدید کرونایی در کشور
2023-07-10T14:55:43+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۸ بیمار جدید کرونایی و یک فوتی در کشور

شناسایی ۸ بیمار جدید کرونایی و یک فوتی در کشور
2023-07-09T15:02:08+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی و یک نفر هم فوت کرده است.

شناسایی ۸ بیمار کرونایی و فوت یک نفر در کشور

شناسایی ۸ بیمار کرونایی و فوت یک نفر در کشور
2023-07-09T14:35:29+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی و یک نفر هم فوت کرده است.

شناسایی ۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ تکرار روزهای بدون فوتی

شناسایی ۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ تکرار روزهای بدون فوتی
2023-07-08T15:48:49+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر بستری شدند

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر بستری شدند
2023-07-07T15:08:52+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۲ بیمار کووید ۱۹ در کشور/ یک نفر فوت شد

شناسایی ۲۲ بیمار کووید ۱۹ در کشور/ یک نفر فوت شد
2023-07-06T15:42:08+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۲ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ تکرار روزهای بدون فوتی

شناسایی ۲۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ تکرار روزهای بدون فوتی
2023-07-05T14:02:30+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۱ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۲ نفر بستری شدند

شناسایی ۱۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۲ نفر بستری شدند
2023-07-04T18:22:07+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۸ نفر بستری شدند

شناسایی ۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۸ نفر بستری شدند
2023-07-03T13:49:27+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۱ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

یک روز دیگر بدون فوتی کرونا/ شناسایی ۱۵ بیمار جدید

یک روز دیگر بدون فوتی کرونا/ شناسایی ۱۵ بیمار جدید
2023-07-02T22:56:28+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲ نفر فوت شدند

شناسایی ۱۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲ نفر فوت شدند
2023-07-01T13:27:27+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۳ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته

شناسایی ۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته
2023-06-30T15:07:37+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۷ بیمار جدید کرونایی و ۲ فوتی در کشور

شناسایی ۷ بیمار جدید کرونایی و ۲ فوتی در کشور
2023-06-29T17:47:48+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

تکرار روزهای بدون مرگ و میر کرونا در ایران

تکرار روزهای بدون مرگ و میر کرونا در ایران
2023-06-28T14:34:10+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته موردی از مرگ ناشی از کرونا در کشور گزارش نشده است.

شناسایی ۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ فوتی نداشتیم

شناسایی ۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ فوتی نداشتیم
2023-06-28T08:47:45+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۱ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۴ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد

شناسایی ۱۴ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد
2023-06-28T08:47:42+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

روز گذشته آمار کرونا منتشر نشد

روز گذشته آمار کرونا منتشر نشد
2023-06-25T06:14:06+03:30
بعد از شروع پاندمی کرونا در کشور، دیروز آمار روزانه کرونا منتشر نشد.

شناسایی ۹ بیمار جدید و یک فوتی کرونا در کشور

شناسایی ۹ بیمار جدید و یک فوتی کرونا در کشور
2023-06-23T15:00:48+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

روزهای کرونایی در ایران بدون فوتی سپری می شود

روزهای کرونایی در ایران بدون فوتی سپری می شود
2023-06-22T14:27:26+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد ‌

شناسایی ۱۴ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۱۴ بیمار جدید کرونایی در کشور
2023-06-21T14:47:26+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۴ نفر بستری شدند

شناسایی ۲۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۴ نفر بستری شدند
2023-06-20T14:27:25+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ مورد فوتی نداشتیم

شناسایی ۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ مورد فوتی نداشتیم
2023-06-19T13:54:06+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۷ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

همچنان بر مدار تکرار روزهای بدون فوتی کرونا در کشور

همچنان بر مدار تکرار روزهای بدون فوتی کرونا در کشور
2023-06-18T13:47:27+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته موردی از فوت بیمار مبتلا به کرونا در کشور گزارش نشده است.

ثبت روز بدون فوتی کرونا در کشور

ثبت روز بدون فوتی کرونا در کشور
2023-06-18T13:34:07+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته موردی از فوت بیمار مبتلا به کرونا در کشور گزارش نشده است.

شناسایی ۱۵ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد

شناسایی ۱۵ بیمار جدید کرونایی در کشور/ یک نفر فوت شد
2023-06-17T15:07:28+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

روزهای بدون فوتی کرونا در کشور تکرار شد

روزهای بدون فوتی کرونا در کشور تکرار شد
2023-06-16T15:40:48+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته موردی از فوت بیمار مبتلا به کرونا در کشور نداشتیم.

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی/یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی/یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور
2023-06-15T14:54:05+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۳ نفر بستری شدند

شناسایی ۲۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۳ نفر بستری شدند
2023-06-14T14:47:26+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۰ نفر بستری شدند

شناسایی ۲۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۰ نفر بستری شدند
2023-06-13T15:20:45+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر فوت شدند

شناسایی ۲۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر فوت شدند
2023-06-12T13:54:05+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۲ نفر فوت شدند

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۲ نفر فوت شدند
2023-06-11T15:54:06+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۵ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۲۰ نفر بستری شدند

شناسایی ۳۵ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۲۰ نفر بستری شدند
2023-06-10T14:27:26+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی و یک فوتی در کشور

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی و یک فوتی در کشور
2023-06-09T15:54:09+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۴۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۵ نفر بستری شدند

شناسایی ۴۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۵ نفر بستری شدند
2023-06-08T16:00:46+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی و ۲ نفر فوت شدند.

شناسایی ۶۴ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۵ نفر فوت شدند

شناسایی ۶۴ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۵ نفر فوت شدند
2023-06-07T14:47:28+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۴ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۴۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر فوت شدند

شناسایی ۴۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۴ نفر فوت شدند
2023-06-06T15:14:28+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

آمار روزانه کرونا در ایران تک رقمی شد/ ۸ مبتلا و یک فوتی

آمار روزانه کرونا در ایران تک رقمی شد/ ۸ مبتلا و یک فوتی
2023-06-05T15:47:28+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

آمار روزانه کرونا در ایران تک رقمی شد

آمار روزانه کرونا در ایران تک رقمی شد
2023-06-05T15:34:09+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۶ بیمار کرونایی و یک فوتی در شبانه روز گذشته

شناسایی ۱۶ بیمار کرونایی و یک فوتی در شبانه روز گذشته
2023-06-04T17:54:05+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی۴۲ بیمار جدید کرونایی/ ۴ نفر فوت شدند

شناسایی۴۲  بیمار جدید کرونایی/ ۴ نفر فوت شدند
2023-06-03T15:07:28+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)