میرنیوز

آمار کرونا

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آمار کرونا

شناسایی ۳۶۵۳ بیمار جدید کرونایی/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۶۵۳ بیمار جدید کرونایی/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-18T14:05:24+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.

شناسایی ۳۱۶۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲۰ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۱۶۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲۰ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-17T13:45:20+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۱۶۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

روند افزایشی آمار کرونا/ شناسایی ۲۲۹۲ بیمار جدید و ۳۱ فوتی

روند افزایشی آمار کرونا/ شناسایی ۲۲۹۲ بیمار جدید و ۳۱ فوتی
2022-01-16T13:52:07+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته موارد فوتی ناشی از کرونا در کشور به ۳۱ نفر رسید.

۱۸ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ مرگ و میر صفر و یک در ۲۸ استان

۱۸ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ مرگ و میر صفر و یک در ۲۸ استان
2022-01-15T14:12:07+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

فوت ۱۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/مرگ و میر صفر و یک در ۲۸ استان

فوت ۱۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/مرگ و میر صفر و یک در ۲۸ استان
2022-01-15T13:58:47+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

فوت ۱۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۸ استان بدون مرگ و میر

فوت ۱۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۸ استان بدون مرگ و میر
2022-01-15T13:32:02+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-14T13:52:07+03:30
بنابر گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونا مثبت در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونایی/۲۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونایی/۲۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-14T13:38:47+03:30
بنابر گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۵۳۹ بیمار جدید کرونا مثبت در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۰۸۹ بیمار جدید کرونایی/ ۳۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۰۸۹ بیمار جدید کرونایی/ ۳۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-12T14:16:44+03:30
وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۲۰۸۹ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده اند.

شناسایی ۱۹۶۱ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۲۵ نفر دیگر

شناسایی ۱۹۶۱ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۲۵ نفر دیگر
2022-01-11T14:16:42+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۵ بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

شناسایی ۱۹۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۲۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۲۵ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-11T14:03:20+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۵ بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

روند افزایشی آمار کرونا/ شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید و ۳۷ فوتی

روند افزایشی آمار کرونا/ شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید و ۳۷ فوتی
2022-01-10T14:10:01+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

روند افزایشی آمار کرونا/شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید و ۳۷ فوتی

روند افزایشی آمار کرونا/شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید و ۳۷ فوتی
2022-01-10T13:56:42+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

شناسایی ۱۴۸۰ بیمار جدید کرونایی/ ۳۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۴۸۰ بیمار جدید کرونایی/ ۳۱ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-09T14:03:19+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۱ بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

شناسایی روزانه بیماران کرونایی سه رقمی شد/ فوت ۲۶ بیمار

شناسایی روزانه بیماران کرونایی سه رقمی شد/ فوت ۲۶ بیمار
2022-01-08T15:03:23+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶ بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

شناسایی روزانه بیماران کرونایی پس از ۶۱۴ روز، سه رقمی شد/ فوت ۲۶ بیمار

شناسایی روزانه بیماران کرونایی پس از ۶۱۴ روز، سه رقمی شد/ فوت ۲۶ بیمار
2022-01-08T14:50:03+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶ بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

۱۹ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/ ۲۲ استان بدون مرگ و میر

۱۹ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/ ۲۲ استان بدون مرگ و میر
2022-01-07T13:50:01+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹ نفر بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شده اند.

فقط ۱۹ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/ ۲۲ استان بدون مرگ و میر

فقط ۱۹ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته/ ۲۲ استان بدون مرگ و میر
2022-01-07T13:36:43+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹ نفر بیمار کووید ۱۹ در کشور فوت شده اند.

شناسایی ۱۵۷۹ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۵۷۹ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-06T14:23:19+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته ۱۵۷۹ نفر بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۱۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۴۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۴۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-05T13:56:40+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲ نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در کشور فوت شدند.

شناسایی ۱۷۰۶ بیمار جدید کرونایی/ ۳۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۷۰۶ بیمار جدید کرونایی/ ۳۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-01-04T14:16:40+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷۰۶ نفر بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۵۱۰ بیمار جدید کرونایی/ ۴۱ نفر دیگر فوت کردند

شناسایی ۱۵۱۰ بیمار جدید کرونایی/ ۴۱ نفر دیگر فوت کردند
2022-01-04T09:23:46+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵۱۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

آمار فوتی های کرونا پس از ۶۶۶ روز به ۲۲ نفر رسید/ شناسایی ۱۶۷۷ بیمار جدید

آمار فوتی های کرونا پس از ۶۶۶ روز به ۲۲ نفر رسید/ شناسایی ۱۶۷۷ بیمار جدید
2022-01-04T09:23:42+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۲ نفر از بیماران مبتلا به کرونا فوت کردند.

شناسایی ۱۰۰۲ بیمار جدید کرونایی در کشور/۳۳ بیمار فوت کردند

شناسایی ۱۰۰۲ بیمار جدید کرونایی در کشور/۳۳ بیمار فوت کردند
2022-01-01T14:11:30+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۰۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

وضعیت نمودار کرونا در کشور/ از موارد سرپایی تا فوتی ها

وضعیت نمودار کرونا در کشور/ از موارد سرپایی تا فوتی ها
2022-01-01T13:24:48+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تاکنون حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور به بیماری کرونا مبتلا شده اند.

شناسایی ۱۷۰۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲۶۹۴ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه

شناسایی ۱۷۰۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲۶۹۴ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه
2021-12-31T14:31:34+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۷۰۳بیمار جدید کرونایی/ ۲۶۹۴ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه

شناسایی ۱۷۰۳بیمار جدید کرونایی/ ۲۶۹۴ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه
2021-12-31T14:18:13+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۳۶ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۴۵ هموطن

شناسایی ۱۹۳۶ بیمار جدید کرونایی/ فوت ۴۵ هموطن
2021-12-30T14:38:09+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۳۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۳۶بیمار جدید کرونایی/ فوت ۴۵هموطن

شناسایی ۱۹۳۶بیمار جدید کرونایی/ فوت ۴۵هموطن
2021-12-30T14:24:50+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۳۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی/۵۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی/۵۳ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-29T13:51:37+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی/ ۵۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی/ ۵۳ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-29T13:38:19+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۰۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۱۲۸ بیمار جدید کرونایی/ ۱۶ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۲۱۲۸ بیمار جدید کرونایی/ ۱۶ استان بدون مرگ و میر
2021-12-28T14:04:25+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۰ نفر دیگر از بیماران کرونایی در کشور فوت شدند.

۴۰ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ ۲۵ استان بدون مرگ و میر

۴۰ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ ۲۵ استان بدون مرگ و میر
2021-12-28T13:51:05+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۰ نفر دیگر از بیماران کرونایی در کشور فوت شدند.

۳۴ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/۲۰ استان بدون مرگ و میر

۳۴ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/۲۰ استان بدون مرگ و میر
2021-12-27T14:31:06+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۴ نفر دیگر از بیماران کرونایی در کشور فوت شدند و مجموع جانباختگان به ۱۳۱ هزار و ۴۳۴ نفر رسید.

شناسایی ۱۸۵۷ بیمار جدید کرونایی/وضعیت ۲۷۷۴ نفر وخیم است

شناسایی ۱۸۵۷ بیمار جدید کرونایی/وضعیت ۲۷۷۴ نفر وخیم است
2021-12-26T13:04:28+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۲ نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلاء به کرونا جان باختند.

شناسایی ۱۱۲۱ بیمار جدید کرونایی / ۴۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۲۱ بیمار جدید کرونایی / ۴۲ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-25T12:57:45+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲ نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلاء به کرونا جان باختند.

شناسایی ۱۹۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-24T13:44:30+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۴ نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.

شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید کرونایی/ ۵۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۳۲ بیمار جدید کرونایی/ ۵۱ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-23T13:11:07+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۳۲ نفر بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند.

شناسایی ۲۱۰۳ بیمار جدید کرونایی/ مرگ و میر صفر و یک در ۲۲ استان

شناسایی ۲۱۰۳ بیمار جدید کرونایی/ مرگ و میر صفر و یک در ۲۲ استان
2021-12-22T14:24:27+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۴ نفر از بیماران کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۱۰۳ بیمار جدید کرونایی/مرگ و میر صفر و یک در ۲۲ استان

شناسایی ۲۱۰۳ بیمار جدید کرونایی/مرگ و میر صفر و یک در ۲۲ استان
2021-12-22T13:44:27+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۴ نفر از بیماران کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی۲۴۱۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی۲۴۱۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۳ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-21T13:44:26+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۳ نفر از بیماران کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی۲۴۱۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۳نفر دیگر فوت شدند

شناسایی۲۴۱۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۳نفر دیگر فوت شدند
2021-12-21T13:31:07+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۳ نفر از بیماران کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۳۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۴۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۳۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۴۱ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-20T15:24:25+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۳۹۰ نفر بیمار کرونایی به تعداد مبتلایان قبلی در کشور افزوده شده است.

شناسایی ۲۳۹۰ بیمار جدید کرونایی / ۴۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۳۹۰ بیمار جدید کرونایی / ۴۱ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-20T14:57:45+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۳۹۰ نفر بیمار کرونایی به تعداد مبتلایان قبلی در کشور افزوده شده است.

شناسایی ۱۹۶۸ بیمار جدید کرونایی/ ۵۰ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۶۸ بیمار جدید کرونایی/ ۵۰ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-19T13:57:45+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۶۸ نفر بیمار کرونایی به تعداد مبتلایان قبلی در کشور افزوده شده است.

مراقب سوءاستفاده‌کنندگان از کارت واکسن باشید

مراقب سوءاستفاده‌کنندگان از کارت واکسن باشید
2021-12-18T14:17:45+03:30
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نسبت به صدور کارت دیجیتال واکسن از طریق سامانه‌های نامعتبر هشدار داد.

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۱ قربانی گرفت/ مرگ زیر ۵ نفر در ۲۷ استان

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۱ قربانی گرفت/ مرگ زیر ۵ نفر در ۲۷ استان
2021-12-18T14:04:25+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۱ نفر دیگر بر اثر ابتلاء به کرونا جان باختند.

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۱ قربانی گرفت /۳۹۵ شهر در وضعیت آبی

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۱ قربانی گرفت /۳۹۵ شهر در وضعیت آبی
2021-12-18T13:51:05+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۱ نفر دیگر بر اثر ابتلاء به کرونا جان باختند.

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۶ قربانی گرفت/ ۱۶ استان بدون مرگ و میر

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۶ قربانی گرفت/ ۱۶ استان بدون مرگ و میر
2021-12-17T14:24:27+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۶ نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۶ قربانی گرفت/۱۶ استان بدون مرگ و میر

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۶ قربانی گرفت/۱۶ استان بدون مرگ و میر
2021-12-17T14:11:10+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۶ نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.

شناسایی ۲۵۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۶۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۵۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۶۳ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-16T14:11:07+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۵۰۰ نفر به تعداد بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در کشور افزوده شد.

شناسایی ۲۶۵۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۲۶۵۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱ استان بدون مرگ و میر
2021-12-15T13:57:37+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶۵۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۵۲ نفر دیگر نیز فوت شدند.

شناسایی ۲۷۸۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۷۸۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۷ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-14T13:24:14+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۷۸۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۶۷ نفر دیگر نیز فوت شدند.

سرانجام مرگ‌های روزانه کرونایی به کمتر از ۵۰ نفر رسید

سرانجام مرگ‌های روزانه کرونایی به کمتر از ۵۰ نفر رسید
2021-12-13T14:57:33+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۷۰۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۴۲ نفر دیگر نیز فوت شدند.

شناسایی ۲۲۸۹ بیمار جدید کرونایی/ ۶۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۲۸۹ بیمار جدید کرونایی/ ۶۱ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-12T13:57:30+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۲۸۹ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۶۱ نفر دیگر نیز فوت شدند.

شناسایی۲۲۸۹ بیمار جدید کرونایی/ ۶۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی۲۲۸۹ بیمار جدید کرونایی/ ۶۱ نفر دیگر فوت شدند
2021-12-12T13:44:10+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۲۸۹ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۶۱ نفر دیگر نیز فوت شدند.

شناسایی ۱۶۸۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ استان بدون فوتی و یک مرگ

شناسایی ۱۶۸۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ استان بدون فوتی و یک مرگ
2021-12-11T13:50:50+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع بیماران کرونایی در کشور به ۶ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۲۴ نفر رسید.

شناسایی ۱۶۸۱بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ استان بدون فوتی و یک مرگ

شناسایی ۱۶۸۱بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ استان بدون فوتی و یک مرگ
2021-12-11T13:37:29+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع بیماران کرونایی در کشور به ۶ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۲۴ نفر رسید.

شناسایی ۲۷۹۱ بیمار جدید کرونایی/ ۹ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۲۷۹۱ بیمار جدید کرونایی/ ۹ استان بدون مرگ و میر
2021-12-10T13:57:33+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۹ نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا فوت شدند.

شناسایی ۲۷۹۱ بیمار جدید کرونایی/۹ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۲۷۹۱ بیمار جدید کرونایی/۹ استان بدون مرگ و میر
2021-12-10T13:44:11+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۹ نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا فوت شدند.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)