میرنیوز

آلایندگی مواد غذایی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آلایندگی مواد غذایی

ساخت انواع سنسورهای کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی در کشور

ساخت انواع سنسورهای کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی در کشور
2021-02-21T13:34:33+03:30
رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی از طراحی و ساخت انواع سنسورها برای تشخیص و شناسایی انواع آلاینده‌های مواد غذایی در این موسسه خبر داد. ...

موفقیت محققان در ساخت انواع سنسورهای کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی

موفقیت محققان در ساخت انواع سنسورهای کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی
2021-02-21T09:21:10+03:30
رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی از طراحی و ساخت انواع سنسورها برای تشخیص و شناسایی انواع آلاینده‌های مواد غذایی در این موسسه خبر داد. ...