میرنیوز

بررسی علمی ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن‌های کرونا

بررسی علمی ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن‌های کرونا 2021-06-07T10:28:39+04:30

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در یک گزاره برگ موضوعی که این روزها در بین مردم و فضاهای مجازی بحث ایجاد کرده که تزریق واکسن های کووید- ۱۹ منجر به مغناطیسی شدن بدن می شود را بررسی کرده است.

در این گزاره برگ آمده است با تکیه بر شواهد علمی به با توجه به بررسی های انجام شده بر روی منابع علمی و معتبر، شواهدی که نشان دهند واکسن های کووید- ۱۹ قابلیت القای خاصیت مغناطیسی در بدن انسان دارند، وجود ندارد. ایجاد القای خاصیت مغناطیسی توسط این واکسن ها با شواهد موجود در تضاد است. این نگرانی و پرسش های پیرامون آن پاسخ داده شود.

اگر این واکسن ها قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسی را در بدن داشته باشند یا باید محتویات خود واکسن ها خواص مغناطیسی داشته باشند یا اینکه خاصیت مغناطیسی را در بدن القا کنند. پس ابتدا به بررسی ترکیبات تشکیل دهنده تعدادی از واکسن های رایج کووید- ۱۹ می پردازیم که از منابع معتبر جهانی نظیر CDC و FDA قابل استعلام هستند.

از آنجا که این موضوع در خصوص همه واکسن ها و در همه جای دنیا بیان می شود، به ترکیبات همین چهار واکسن اکتفا می شود.

بررسی ترکیبات واکسن ها: ترکیبات چهار نمونه از واکسن های کووید-۱۹

واکسن ترکیبات
مُدرنا

اسید ریبونوکلئیک پیام رسان (mRNA)، لیپیدها (SM-۱۰۲ پلی اتیلن گلیکول ۲۰۰۰ [PEG] دی مریستوئیل گلیسرول [DMGِ] کلسترول و ۱،۲دیستروآیل-اسن-گلیسرو--۳فسفوکلین[DSPC]، ترومتامین، هیدروکلراید ترومتامین، اسید استیک، سدیم استات سه هیدرات و ساکارز

(Messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-۱۰۲, polyethylene glycol [PEG] ۲۰۰۰ dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and ۱,۲-distearoyl-sn-glycero-۳- phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, and sucrose)

جانسون و جانسون

نگهدارنده، آدنوویروس نوترکیب نوع ۲۶ که بیانگر پروتئین اسپایک SARS-CoV-۲، مونوهیدرات اسید سیتریک، دی هیدرات سیترات تری سدیم، اتانول، ۲- هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین (HBCD) پلی سوربات ۸۰، کلرید سدیم

(Recombinant, replication-incompetent adenovirus type ۲۶ expressing the SARS-CoV- ۲ spike protein, citric acid monohydrate, trisodium citrate dihydrate, ethanol, ۲- hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD), polysorbate-۸۰, sodium chloride).

فایزر– بیوانتک

mRNA، لیپیدها ((۴- هیدروکسی بوتیل) آزاندییل) بیس (هگزان - ۱، ۶- دییل) بیس (۲- هکسی الدکانوات) ۲ پلی اتیلن گلیکول - N,N- ،۲۰۰۰ دی تترادسیلاستامید، ۲،۱ دیستروئیل-اسن-گلیسرو -۳- فسفوکلین و کلسترول، (کلرید پتاسیم، فسفات پتاسیم تک پایه، کلرید سدیم، دی هیدرات فسفات سدیم دو پایه و ساکارز.

(mRNA, lipids ((۴-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-۶,۱-diyl)bis(۲-hexyldecanoate),۲ [(polyethylene glycol)-۲۰۰۰]-N,N-ditetradecylacetamide, ۱,۲-Distearoyl-sn-glycero-۳- phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose)

آسترازنکا

نگهدارنده، وکتور آدنو ویروس نوترکیب شامپانزه با رمزگذاری پروتئین اسپایک SARS-CoV-۲، واکسن، هیستیدین، هیستیدین هیدروکلراید منوهیدرات، کلرید سدیم، کلرید منیزیم هگزاهیدرات، دی سدیم ادات، ساکارز، اتانول، پلی سوربات ۸۰، آب.

(Recombinant, replication-deficient chimpanzee adenovirus vector encoding the SARSCoV-۲ Spike glycoprotein. The vaccine, histidine, histidine hydrochloride monohydrate, sodium chloride, magnesium chloride hexahydrate, disodium edetate, sucrose, ethanol absolte, polysorbate ۸۰, water)

همان طور که در فرمولاسیون واکسن های فوق دیده می شود، هیچ ماده ای که بتواند خواص مغناطیسی مؤثری داشته باشد وجود ندارد.

درواقع، ترکیبات این واکسن ها شامل مولکول های زیستی، نوکلئیک اسیدها، لیپیدها، قندها و بافرهایی هستند که در بسیاری از داروهای دیگر و گاهی حتی در مواد غذایی نیز وجود دارند. واضح است که این ترکیبات به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر نیز قادر به ایجاد میدان مغناطیسی در بدن انسان نیستند و اصولاً ماهیت این ترکیبات ارتباطی با القای میدان های مغناطیسی ندارد.

البته لازم به ذکر این واقعیت است که در بدن انسان هر سلولی میدان مغناطیسی خاص خودش را دارد، اما شدت میدان مغناطیسی ایجادشده توسط کل بدن یک انسان بسیار ناچیز و در حدود ۹ - ۱۰ گاوس است. برای درک میزان کوچکی این میدان مغناطیسی باید گفت که این میزان تقریباً یک میلیاردم میدان مغناطیسی کره زمین است.

همان گونه که همه می دانیم، میدان مغناطیسی زمین به زحمت می تواند آهنربای موجود در قطب نماها را حرکت دهد. همچنین، شدت میدان مغناطیسی آهنرباهای کوچکی که بر روی یخچال ها برای نصب یادداشت های روزانه خود می چسبانیم، در حدود ۱۰ گاوس است.

پس میدان مغناطیسی موجود در بدن انسان به هیچ وجه قابلیت جذب فلزات را ندارد. ما حتی اگر ده ها عدد از این آهنرباهای یخچالی را نیز در بدن خود داشته باشیم باز نمی توانند یک قاشق فلزی یا حتی یک آهنربای دیگر را از ورای پوست و عضلات و بافت همبند جذب کنند.

بر این اساس می توان گفت که «مغناطیسی شدن بدن بر اثر تزریق واکسن» موضوع درستی نیست.

بررسی شواهد علمی ادعا

این ادعا نمی تواند صحیح باشد چون در صورت صحت مشکلات اساسی و آنی برای بدن ایجاد می کند. اگرچه، این ادعا با اصول و واقعیت های علمی دیگری نیز در تضاد است.

همانگونه که می دانیم که سیستم عصبی انسان و نیز سیستم ضربان ساز طبیعی قلب بر اساس اختلاف پتانسیل های الکتریکی در دو سوی غشاهای سلولی خود، کار می کنند و این پتانسیل ها و اختلاف بارها به شدت و در حد میلی ولت کنترل می شوند.

تصور کنید بدن ما در اثر تزریق یک واکسن تا حدی خاصیت مغناطیسی پیدا کند که قادر به جذب فلزات باشد. آنگاه حتما فرایندهای عصبی و قلبی تحت تأثیر قرار می گرفتند و در نتیجه حیات فرد دریافت کننده واکسن به سرعت و به شدت و با ایجاد عوارض وخیم تحت تاثیر قرار می گرفتند.

همچنین، اگر مواد فلزی و دارای خاصیت مغناطیسی به این میزان در بدن منتشر می شدند که قابلیت جذب فلز را در بدن انسان ایجاد کنند، اندام ها و بافت های حیاتی بدن دچار سمیت شدید با مواد فلزی مذکور می شدند و فرد دریافت کننده واکسن از نظر سلامت دچار عوارض وخیمی می شود.

ایجاد این میزان خاصیت مغناطیسی در بدن با استمرار فعالیت های طبیعی سلول های بدن از نظر فیزیولوژیک منافات دارد.

منشاء ادعای مغناطیسی شدن بدن در اثر تزریق واکسن کووید ۱۹

درواقع، این ادعا یا شایعه ابتدا از کاربران فضای مجازی در کشورهای دیگر آغاز شد و به تدریج فراگیر شد. اگرچه، پیرو پیگیری هایی که توسط تیم حقیقت یاب خبرگزاری رویترز در این زمینه انجام شد، شرکت های تولیدکننده واکسن های کووید- ۱۹ قویاً استفاده از مواد فلزی و مغناطیسی را در واکسن های خود رد کردند.

به جز موارد محدودی که در برخی از واکسن های کووید در حد بسیار ناچیزی از نمک های آلومینیوم استفاده شده است که در تولید واکسن های مختلف ماده ای رایج است و ده ها سال است از آن استفاده می شود.

درواقع، افراد حمایت کننده از این ادعا و شایعه بر هیچ واقعیت علمی و مدارک قابل اتکایی استناد نکرده اند و به بیان ادعایی گنگ و مبهم بدون ارائه شواهد کافی اقدام کرده اند.

بیشتر نیز ادعا شد که شرکت مایکروسافت و در رأس آن بیل گیتس با همکاری دولت های جهانی قصد دارند ریزتراشه های دیجیتالی را از طریق واکسن در بدن افراد قرار دهند تا همیشه و همه جا تحت کنترل و قابل رهگیری باشند؛ اما آیا می شود وجود ریزتراشه ها یا مواد مغناطیسی را به این سادگی در درون این واکسن ها پنهان کرد.

با وجود تجهیزات شیمی تجزیه نظیر کروماتوگرافی های پیشرفته و دستگاه های طیف سنج جرمی که امروزه تقریباً در هر شهری وجود دارند، پنهان کردن چنین مواردی غیر ممکن و غیرقابل باور است. تمامی این ادعاها و شایعات همیشه از سوی منابع رسمی و معتبر با تکیه بر واقعیت های علمی و عینی رد شده اند.

توصیه ها

پیشنهاد می شود در زمان برخورد با این ادعاها برای دریافت پاسخ سؤالات و نگرانی ها به منابع معتبر علمی و متخصصین حوزه سلامت اعتماد شود و به شایعات و ادعاهای بی اساس که گاهی به آن ها جلوه علمی نیز داده می شود توجهی نکرد.

با پیشرفت های گسترده تجهیزات علمی و نیز فراگیر شدن رسانه های جمعی امکان فریب مردم و تزریق واکسن با اهداف غیردرمانی و پشت پرده وجود ندارد. افراد هر جامعه ای با افزایش آگاهی و اعتماد به متخصصین حوزه سلامت می توانند از چنین شایعاتی دور بمانند و از جان خود و عزیزانشان محافظت کنند.

کدام سوی این قضایا را باور کنیم؟ در مواجهه با اخبار این چنینی در شبکه های اجتماعی چه رویکردی داشته باشیم ؟

به نظر می رسد که منابع این شایعات بخشی از سوی جنبش های ضد واکسن و بخشی نیز از سوی سایت ها و منابعی فرصت طلب برای جذب مخاطب بیشتر باشد.

در ادامه این گزاره برگ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آمده است: تلاش می کنیم نکاتی را جهت مواجهه علمی با این موضوع و موارد مشابه مطرح کنیم. چرا که ادعاهای عجیب و غریب درست و نادرست در شبکه های اجتماعی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه رو به افزایش است.

اگر با چنین مواردی مواجه شدیم، فارغ از تایید یا انکارش، باید مسیر درست مواجه رو طی کنیم و نتیجه هر چه شد، بی طرفانه بپذیریم. جهت راستی آزمایی ادعاهای عمومی، توصیه متدولوژیست ها طی کردن گام های سه گانه به شرح ذیل است:

گام اول: بطور واضح و شفاف، ببینیم ادعای مطرح شده چیست و آن را روی کاغذ بنویسیم؟

گام دوم: دلایل و مستندات ارائه شده دقیقا چه چیزهایی هستند؟ مواردی که مستقیم و یا غیر مستقیم اظهار شده اند، را استخراج کرده و جهت بررسی شفاف یادداشت برداریم.

گام سوم: اعتبار ادعا و همچنین اسناد ارائه شده را بدقت بررسی کنیم تا ببینیم در چه سطحی بوده و تکیه گاه شان چیست؟

اجازه دهید مسئله واکسن و مغناطیس را با همین گام ها به عنوان یک مصداق بررسی کنیم.

گام اول: در کلیپ های منتشر شده، بطور شفاف چه موضوعی ادعا شده است؟ ادعای مطرح شده در شبکه اجتماعی این است که واکسن زدن باعث ایجاد خاصیت مغناطیسی در بدن فرد مذکور می شود.

گام دوم: دقیقا برای اثبات این ادعا چه مستنداتی ارائه شده است؟ برای بررسی مستندات و چند کلیپ با انتشار گسترده انتخاب شدند. مرد میانسالی که چندین قاشق را به ناحیه سینه اش می چسباند. خانمی که آهن ربای گرد کوچکی را به بازوی چپ اش چسباند، و مرد سالمندی که کلید و سپس قاشقی رو به بازوی چپ اش چسباند.

گام سوم: این گام مهمترین گام محسوب می شود. اعتبار ادعا و مستندات در چه وضعیتی است؟

۱) آیا سند معتبری برای واکسن زدن ارائه شد؟ یا صرفا ادعای کلامی بود؟

۲) آیا افراد مذکور به منظور شفاف کردن هویت حقیقی خود به مسائلی مانند: نام خود، کشور و شهرشان، مرکزی که واکسن زده اند و نوع واکسن به صراحت اشاره کردند؟

۳) آیا انسجام کافی در ادعای مطرح شده وجود داشت؟ محل ایجاد مغناطیس در یکی از افراد ناحیه سینه و دو نفر دیگر ناحیه بازو بود.

۴) آیا علت چسبیدن شی مانند قاشق به سینه صرفا به دلیل مغناطیس است؟

۵) آیا ادعا کنندگان بجز بازویی که ادعا می شد واکسینه شده، بازوی مقابل رو هم به عنوان کنترل تست کردند؟

۶) آیا بعد از پخش شدن این کلیپ، فردی قبل از واکسیناسیون تست منفی مغناطیس را روی بازویش نشان داد؟ تا ثابت کند بعد از واکسیناسیون مغناطیس ایجاد شده باشد؟

۷) آیا یکنواختی و انسجام در اسناد وجود داشت؟ یکی ادعای تزریق آهن داشت که آهن ربا به بازویش می چسبید و یکی ادعای تزریق آهن ربا داشت که آهن به بدن می چسبید.

۸) آیا چنانچه فرض کنیم ادعای مغناطیسی شدن اثبات شود، چطور میکروچیپ بودن از این مسئله نتیجه گیری می شود؟ آیا میکروچیپ این خاصیت را دارد؟

۹) آیا تعداد کلیپ های گزارش شده در مقایسه با جمعیت چند صد میلیونی واکسینه شده، در حدی هست که اثر را به واکسن نسبت بدهیم؟

نتیجه گیری نهایی

مهمترین مداخله و اساسی ترین راه برون رفت از بحران پاندمی کووید ۱۹ واکسیناسیون عمومی است. عدم تزریق واکسن با توجه به شایعاتی که علیه واکسن کووید ۱۹ وجود دارد، نتیجه ای جز به مخاطره انداختن سلامت مردم و جامعه نخواهد داشت.

این ادعا یک شایعه است و باقی مانندن اجسام روی بدن در مواردی که ادعا می شود به دلیل ایجاد خاصیت مغناطیسی توسط واکسن نیست. بر اساس شواهد علمی موجود، اصولا این واکسن ها هیچ خاصیت مغناطیسی در بدن ایجاد نمی کنند.

آرمان رحیمی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دکتر مهدی هدایتی، رئیس مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی غدد، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این گزاره برگ را تهیه کرده اند.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار علمی

رعایت حداکثری پروتکل‌های کرونا در شعب اخذ رای

رعایت حداکثری پروتکل‌های کرونا در شعب اخذ رای
2021-06-18T18:24:55+04:30
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران از رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای خبر داد.

وزیر علوم پای صندوق رای

وزیر علوم پای صندوق رای
2021-06-18T16:34:57+04:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در مسجد الزهرا، رای خود را به صندوق‌های آرا انداخت.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی رای خود را به صندوق انداخت

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی رای خود را به صندوق انداخت
2021-06-18T16:34:56+04:30
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در مسجد سیدالشهدا (ع) شهرک دانشگاه صنعتی شریف در منطقه ۲۲ تهران رأی خود را به صندوق انداخت. ...

"دیپ‌فیک" بس است!

"دیپ‌فیک" بس است!
2021-06-18T16:34:56+04:30
شرکت "فیسبوک" سیستم جدیدی برای تشخیص فناوری "دیپ‌فیک"(Deepfake) یا همان "جعل عمیق" ساخته است تا با استفاده از یک روش مهندسی معک...

پاسخ سخنگوی سازمان غذا و دارو به ادعاهای یک سایت معاند درباره واکسن برکت

پاسخ سخنگوی سازمان غذا و دارو به ادعاهای یک سایت معاند درباره واکسن برکت
2021-06-18T14:45:03+04:30
سخنگوی سازمان غذا و دارو در جواب پزارش ی سایت معاند در خصوص اینکه واکسن برکت ایرانی نیست، توئیتی منتشر کرد.

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۷ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-18T14:18:19+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت ۱۲۷ بیمار مبتلا به ویروس کووید۱۹ در شبانه روز گذشته اعلام کرد که در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت...

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش بنیان در "الکامپ"

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش بنیان در "الکامپ"
2021-06-18T14:08:15+04:30
صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: علاوه بر برپایی پاویون شرکت‌های دانش بنیان در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(الکام...

۴ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را زده اند

۴ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را زده اند
2021-06-18T14:04:58+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تا کنون بیش از ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را زده اند.

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/۱۲۷نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/۱۲۷نفر دیگر فوت شدند
2021-06-18T13:51:39+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

وزیر علوم آرای خود را به صندوق انداخت

وزیر علوم آرای خود را به صندوق انداخت
2021-06-18T13:51:39+04:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور در یکی از شعب اخذ رأی (مسجدالزهرا)، رأی خود را به صندوق‌های آرا انداخت.

جزئیات پذیرش در ارشد «علوم قرآنی و حدیث در سلامت» اعلام شد/ تمدید مهلت ثبت نام

جزئیات پذیرش در ارشد «علوم قرآنی و حدیث در سلامت» اعلام شد/ تمدید مهلت ثبت نام
2021-06-18T13:24:59+04:30
دانشگاه علوم پزشکی قم از میان اعضای هیات علمی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث در سلامت سال ۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد. مهلت ثبت نام تا ۳۰ خرداد تمدید ...

شروع ترم تابستانی در دانشگاه علم و صنعت از ۲ مرداد ماه

شروع ترم تابستانی در دانشگاه علم و صنعت از ۲ مرداد ماه
2021-06-18T13:24:59+04:30
معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت جزییات ترم تابستانی دانشگاه علم و صنعت را اعلام کرد.

صندوق رای نماد جمهوریت است/حضور پرشور مردم در انتخابات

صندوق رای نماد جمهوریت است/حضور پرشور مردم در انتخابات
2021-06-18T12:18:18+04:30
وزیر بهداشت، صندوق رای و انتخابات را نماد جمهوریت خواند و گفت: مردم صرف نظر از گرایش های سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند.

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند
2021-06-18T12:18:17+04:30
قانونی در مجلس سفلی روسیه تصویب شد که طبق آن شرکت های فناوری آمریکایی باید در این کشور یک دفتر محلی تاسیس کنند در غیر اینصورت از نتایج موتورهای جستجو حذف می ...

وزیر علوم رای خود را به صندوق انداخت

وزیر علوم رای خود را به صندوق انداخت
2021-06-18T12:18:17+04:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور در یکی از شعب اخذ رأی (مسجدالزهرا)، رأی خود را به صندوق‌های آرا انداخت.

پروژه‌ بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی ایران

پروژه‌ بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی ایران
2021-06-18T12:08:16+04:30
مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پروژه‌ مدرن و بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی ایران از طریق توسعه‌ برنامه‌ آموزشی گروه...

اولین دوره دکتری مستقیم "علوم و مهندسی اعصاب" برگزار می‌شود

اولین دوره دکتری مستقیم "علوم و مهندسی اعصاب" برگزار می‌شود
2021-06-18T12:08:15+04:30
دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار دوره دکتری مستقیم علوم و مهندسی اعصاب را برگزار می‌کند.

ایجاد کریستالی که 58 درصد سخت‌تر از الماس است

ایجاد کریستالی که 58 درصد سخت‌تر از الماس است
2021-06-18T12:08:15+04:30
دانشمندان موفق به ساخت کریستالی شده‌اند که 58 درصد سخت‌تر از الماس است، اما دوام ندارد.

مردم صرف نظر از گرایش های سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند

مردم صرف نظر از گرایش های سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند
2021-06-18T11:38:22+04:30
وزیر بهداشت صبح امروز آرای خود را در حوزه انتخابیه دبیرستان دخترانه فرزانگان گل افشان جنوبی به صندوق انداخت.

فردا آخرین مهلت دریافت برگه اطلاعات مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت دریافت برگه اطلاعات مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد
2021-06-18T10:58:17+04:30
داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ در دانشگاه آزاد تا فردا ۲۹ خردادماه مهلت دارند نسبت به دریافت برگه اطلاعات ورود به جلسه مصاحبه اقدام کنند.

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری ابلاغ شد
2021-06-18T10:58:16+04:30
قائم مقام وزیرعلوم از بازنگری و ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری خبر داد و گفت: این دستورالعمل به تایید وزیر علوم رسیده است.

دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه ها برای بار چهارم اصلاح شد/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه ها برای بار چهارم اصلاح شد/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام
2021-06-18T10:44:56+04:30
دفترچه راهنمای آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم سال ۱۴۰۰ برای بار چهارم اصلاح شد.

استارشیپ بعدی ممکن است مافوق صوت باشد

استارشیپ بعدی ممکن است مافوق صوت باشد
2021-06-18T10:34:55+04:30
"ایلان ماسک" بنیان‌گذار و رئیس شرکت فضایی خصوصی "اسپیس‌ایکس" می‌گوید نمونه اولیه بعدی موشک "استارشیپ" موسوم به "SN16"...

اسپیس ایکس ماهواره ارتش آمریکا را به فضا برد

اسپیس ایکس ماهواره ارتش آمریکا را به فضا برد
2021-06-18T10:31:39+04:30
اسپیس ایکس یک ماهواره جی پی اس متعلق به ارتش آمریکا را به فضا برد. پس از عملیات، بوستر موشک روی پهپاد کشتی فرود آمد.

تاثیر کاهش و افزایش وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان

تاثیر کاهش و افزایش وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان
2021-06-18T09:54:55+04:30
نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد کاهش وزن بیش از حد طبیعی و افزایش وزن هر دو از عواملی هستند که می تواند بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان اثرگذار باشد. ...

نقش پوست موز در جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه

نقش پوست موز در جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه
2021-06-18T09:54:55+04:30
نتایج یک مطالعه بر روی موش‌های صحرایی نشان داد که عصاره پوست موز می‌تواند در جلوگیری از تشکیل سنگ‌های کلیوی اگزالات کلسیم موثر باشد. ...

اضافه شدن بیش از ۱۰ هزار شعبه رأی‌گیری برای کاهش تراکم/نگرانی بابت انتقال کرونا نداریم

اضافه شدن بیش از ۱۰ هزار شعبه رأی‌گیری برای کاهش تراکم/نگرانی بابت انتقال کرونا نداریم
2021-06-18T09:51:37+04:30
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه تمهیدات بسیار مناسبی برای جلوگیری از انتقال هرگونه بیماری اندیشیده شده است، گفت:‌ در شعب رأی‌گیری فاصله‌گذاری مناسبی هم پ...

تولید ماده اصلی واکسن دام و طیور/ انحصار فرانسه شکسته شد

تولید ماده اصلی واکسن دام و طیور/ انحصار فرانسه شکسته شد
2021-06-18T09:25:10+04:30
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ماده اصلی پایدار کننده واکسن و القا ایمنی واکسنهای دام و طیور شدند که تاکنون تنها یک شرکت فرانسوی آن را تولید می ...

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری ابلاغ شد
2021-06-18T09:11:41+04:30
قائم مقام وزیرعلوم از بازنگری و ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری خبر داد و گفت: این دستورالعمل به تایید وزیر علوم رسیده است.

تاثیر وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان

تاثیر وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان
2021-06-18T08:34:56+04:30
نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد کاهش وزن بیش از حد طبیعی و افزایش وزن هر دو از عواملی هستند که می تواند بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان اثرگذار باشد. ...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)