میرنیوز

حذف رشته و کاهش ظرفیت پیامد عدم کسب امتیاز ارزشیابی در دانشگاه های علوم پزشکی

حذف رشته و کاهش ظرفیت پیامد عدم کسب امتیاز ارزشیابی در دانشگاه های علوم پزشکی 2020-10-14T13:27:48+03:30

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت با حضور دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری، دکتر سیماسادات لاری معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون و مسئولین حوزه آموزش در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه اعضای کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت مصوب کردند چنانچه دانشگاهی موفق به کسب امتیاز حداقلی استانداردها و ارزشیابی های آموزشی نشود، شورای گسترش دانشگاه ها می تواند نسبت به کاهش ظرفیت یا توقف پذیرش دانشجو و یا حذف رشته مقطع در دانشگاه مربوطه اقدام کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تقدیر از مدافعان سلامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت گفت: اگرچه بار کرونا به دوش همکاران ما اضافه شده است، اما فراموش کردن فعالیت های اساسی پایه و ویژه ای که به اصلاح و ارتقاء علمی می پردازد خسران بزرگی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز خاطر نشان کرد: یکی از تعاریف دانشگاه این است که تولیدکننده یک دانش و فرایند جدید باشد و اعتباربخشی، جزء لاینفک نظام های آموزشی و پژوهشی است.

تنظیم پیش نویس اولیه اعتباربخشی داروسازی

در این نشست دکتر غلامرضا اصغری دبیر شورای آموزش داروسازی با اشاره به مصوبات این دبیرخانه در حوزه اعتباربخشی داروسازی، گفت: پس از تنظیم پیش نویس اولیه اعتباربخشی داروسازی و ارسال آن برای دانشگاه‌ها، نظرات دانشگاه ها در دبیرخانه نهایی شد تا پس از اعمال نظر و تایید نهایی اعضای کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت به تصویب برسد.

وی تاکید کرد: جلسات توجیهی با معاونین آموزشی دانشگاه های داروسازی در راستای آماده سازی اجرای فرایندهای ارزیابی درونی انجام شده است و در استانداردها به استانداردهای ترجیحی نیز توجه شده است تا علاوه بر امکانات محدود دانشکده های داروسازی دانشگاه های تیپ ۳، زمینه ارتقاء دانشکده های داروسازی دانشگاه های تیپ ۱ و ۲ نیز مدنظر باشد.

دبیر شورای آموزش داروسازی گفت: استانداردهای دبیرخانه داروسازی شامل ۸ حوزه و ۳۷ زیر حوزه است که دارای ۳۷ استاندارد الزامی و ۳۵ استاندارد ترجیحی است و در تدوین این استانداردها تجارب کشورهای استرالیا و آمریکا و کانادا مورد استفاده قرار گرفته است.

اصغری با بیان اینکه ورود حوزه پژوهش به استانداردها و سند اعتباربخشی برای اولین بار است که در کشور انجام می‌شود، افزود در دانشکده‌های داروسازی بسیار به حوزه پژوهش بها داده شده و نیاز کشور است و در راستای بومی سازی استانداردهای جهانی، پژوهش به مجموعه استانداردها اضافه شد.

انجام استانداردسازی رشته های تخصصی داروسازی

وی خاطرنشان کرد: استانداردسازی رشته های تخصصی داروسازی نیز در حال انجام است و ۲ بورد تخصصی تاکنون پیش نویس اولیه را تدوین کرده اند.

دبیر شورای آموزش داروسازی یادآور شد: در اعتباربخشی داروسازی تلاش شده است تا حد امکان از تجارب کشور در اعتباربخشی پزشکی عمومی استفاده شود و به حوزه دیجیتال و آموزش مجازی نیز توجه شده است، لذا به روزرسانی اعتبار بخشی بر اساس نیازهای جامعه قابل انجام است.

در ادامه این جلسه دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو کمیسیون ملی اعتباربخشی یادآور شد: در بحث استانداردسازی، توافق جمعی، بسیار مهم است و این مسئله، نظرسنجی از دانشگاه‌ها را می‌طلبد و اگر دانشگاه‌ها مستندات مشابه و مشترک استانداردهای حوزه پزشکی عمومی را یکبار تهیه کنند از اتلاف انرژی و زمان جلوگیری می‌شود.

دکتر معصومه جرجانی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی گفت: لازم است در تدوین و استاندارد سازی سنجه های رشته داروسازی، ذهنیت دانشگاه ها و دانشکده ها به سوی آینده‌ای نزدیک که تحولات قابل توجهی در آن رخ خواهد داد جهت گیری داشته باشند.

به روزرسانی شاخص های اعتباربخشی انجمن های علمی گروه پزشکی

در ادامه جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی، اعتباربخشی انجمن های علمی گروه پزشکی مورد بررسی قرار گرفت که در ابتدا دکتر سید جلیل حسینی دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به تشریح اعتباربخشی انجمن ها از سال ۹۵ تاکنون پرداخت و یادآور شد: در اعتباربخشی اولیه با وجود ۲۰ شاخص از مجموعه ۶۶ انجمن، ۱۶ انجمن با کیفیت مورد نظر تطابق داشتند. 

وی افزود: در راستای آشنایی بیشتر انجمن ها با شاخص های مورد نظر کمیسیون و تعامل بیشتر انجمن ها با کمیسیون انجمن های علمی، تاکنون چند مرحله ارزشیابی انجام شده است و اعضای هیات علمی انجمن ها و جراحان به عنوان مشاور به کمیسیون دعوت شدند.

حسینی افزود: در این حوزه از وزارت علوم الگوبرداری شده و شاخص‌های ما به شاخص های وزارت علوم شباهت زیادی دارد و در نظر است پس از چندین سال ارزشیابی انجمن‌ها و با در نظر گرفتن ۷ شاخص اصلی اعم از آموزشی، پژوهشی، مالی و .. برای هر شاخه، تقسیم بندی های مجزایی انجام شود. جزئیات شاخص‌ها مانند اعتباربخشی قبلی است که به روز رسانی شده و برای هر یک از فعالیت‌های انجمن ها، امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است.

دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این زمینه گفت: بهتر است در انجمن ها مانند حوزه پژوهش دانشگاه ها به جای اعتباربخشی از واژه رتبه بندی استفاده شود و ممکن است هر سال این رتبه بندی، با توجه به فعالیت انجمن ها تغییر پیدا کند که این خود باعث ایجاد نوعی رقابت می‌شود. 

وی افزود: فایده این انجمن ها این است که حداقل ماهی یک بار دور هم جمع می‌شوند و نتیجه این خواهد بود که انجمن ها در همه زمینه ها با هم به رقابت می پردازند، لذا باید جوانب مختلف، مانند امکانات انجمن های مختلف را مدنظر داشت زیرا در دنیا گاهی تاثیر انجمن های ملی کمتر از دانشگاه ها نیست و گاهی معتبرترین مجله ها مربوط به انجمن هاست.

بازنگری استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان آموزشی تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی

در ادامه جلسه دکتر مرضیه نجومی درباره گزارش بازنگری استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان آموزشی تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: اعتباربخشی دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال ۹۶ آغاز شده و آیین نامه فعلی در حال حاضر دارای ۹ محور ۶۶ استاندارد و ۷۱ سنجش است.

وی یادآور شد: چنانچه نمونه جدید سنجه ها مورد تایید کمیسیون ملی اعتباربخشی قرار بگیرد امتیاز های قبلی بازبینی خواهد شد. 

در همین راستا دکتر مهدی پور، عضو کمیسیون ملی اعتباربخشی، درخواست کرد استانداردهای جدید به گونه ای تنظیم شود که برای بیمارستان های تک تخصصی کوچک و بیمارستان های عمومی بزرگ قابل اجرا باشد و در نهایت مقرر شد که شرط آموزشی شدن مراکز درمانی و ورود به اعتبار بخشی آموزشی، کسب درجه ممتاز در اعتباربخشی درمان باشد.

دکتر حق دوست با تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار بخشی آموزشی یادآور شد: برآیند اجماع و نظرخواهی از ذینفعان بیمارستانی و دانشگاهی، مسئله مهمی است و اعتبار سنجی باید علاوه بر نظر ارزیابان توسط مدیریت دانشگاه نیز مورد تایید قرار بگیرد.

وی افزود: اگر بیمارستانی راندمان کاری خوبی نداشته باشد، قطعاً نمی‌تواند صلاحیت آموزشی را نیز دریافت کند و در حال حاضر خوشبختانه با معاونت درمان به تفاهم دست یافته‌ایم تا اعتباربخشی آموزشی و درمانی هم جهت و همسو باشند.

بازنگری استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای

در ادامه جلسه، بازنگری استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای و آیین نامه تدوین شده اعتباربخشی موسسه ای نیز توسط دکتر چنگیز ارائه شد.

چنگیز گفت: پیش‌نویس استانداردهای موسسه ای شامل ۸ حیطه و ۹۱ استاندارد است و شباهت زیادی به پیش‌نویس برنامه پزشکی عمومی دارد. کیفیت و تعالی سازمانی حیطه جدیدی است که به حوزه فرآیند اعتباربخشی موسسه‌ ای وارد شده است.

اجرای اعتباربخشی هیئت های ممیزه علوم پزشکی

دکتر سیدعلی حسینی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت از آغاز اجرای اعتباربخشی در این حوزه خبر داد و گفت: آیین نامه اعتباربخشی هیئت های ممیزه مشتمل بر ۶ ماده آماده و ابلاغ شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در این زمینه گفت: هیات ممیزه مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد هیئت ممیزه های محیطی را به عهده دارد و ستاد از پذیرش هر گونه پرونده معذور است و پرونده ها باید در دانشگاه‌ها پیگیری شوند.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار علمی

در هر استان یک سرای نوآوری تعریف می‌شود/ وجود ۲۷ سرای نوآوری فعال در کشور

در هر استان یک سرای نوآوری تعریف می‌شود/ وجود ۲۷ سرای نوآوری فعال در کشور
2020-10-23T14:17:38+03:30
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد با بیان این که سراهای نوآوری، ساختاری ستادی و چابک دارند، گفت: در مجموع در هر استان با توجه به سرای نوآوری، یک مع...

حضور یک معاون فناوری استان با توجه به سرای نوآوری آزاد مستقر/ وجود ۲۷ سرای نوآوری فعال در کشور

حضور یک معاون فناوری استان با توجه به سرای نوآوری آزاد مستقر/ وجود ۲۷ سرای نوآوری فعال در کشور
2020-10-23T13:50:58+03:30
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد با بیان این که سراهای نوآوری ساختاری ستادی و چابک دارند، گفت: در مجموع در هر استان با توجه به سرای نوآوری، یک معا...

معرفی برترین دانشگاه ایران بر اساس نظام رتبه‌بندی یو.اس نیوز۲۰۲۱

معرفی برترین دانشگاه ایران بر اساس نظام رتبه‌بندی یو.اس نیوز۲۰۲۱
2020-10-23T13:50:58+03:30
دانشگاه تهران بر اساس آخرین رتبه‌بندی اعلام شده از سوی مؤسسه معتبر یو.اس نیوز، رتبه اول ایران، ۵۸ آسیا و ۳۸۷ جهان را کسب کرد.

شناسایی ۶۱۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳۵ نفر فوت شدند

شناسایی ۶۱۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳۵ نفر فوت شدند
2020-10-23T13:47:41+03:30
سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه‌ترین آمار بیماران و فوتی‌های کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه روز گذشته، ۳۳۵ بیمار کرونایی فوت کردند.

شناسایی ۶۱۳۴ بیمار جدید کرونا/۳۳۵ نفر فوت شدند

شناسایی ۶۱۳۴ بیمار جدید کرونا/۳۳۵ نفر فوت شدند
2020-10-23T13:34:22+03:30
سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه ترین آمار بیماران و فوتی های کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه روز گذشته، بیمار کرونایی فوت کردند.

سن بروز لکنت زبان در کودکان/چند درصد مردم لنکت دارند

سن بروز لکنت زبان در کودکان/چند درصد مردم لنکت دارند
2020-10-23T13:21:02+03:30
دکتری تخصصی گفتار درمانی، در ارتباط با اختلال «لکنت زبان»، نکاتی را مطرح و توضیحاتی ارائه داد.

ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد با انجام فعالیتهای فناورانه

ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد با انجام فعالیتهای فناورانه
2020-10-23T13:11:00+03:30
فعالیت فناورانه و ایجاد شرکت دانش بنیان سبب ترفیع مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می شود.

اقدام برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در یک کنفرانس علمی

اقدام برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در یک کنفرانس علمی
2020-10-23T12:57:39+03:30
کنفرانس پیشرفت‌های اخیر و روندهای آینده صنعت خودرو، دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

گام دیگر دانشمندان در درمان نابینایی

گام دیگر دانشمندان در درمان نابینایی
2020-10-23T12:57:38+03:30
دانشمندان آمریکایی اخیرا از ژن درمانی برای بازیابی بینایی در موش‌های نابینا استفاده کرده و قصد دارند اواخر سال جاری آزمایشات بالینی این روش را بر روی انسان آ...

تشخیص بیماری پارکینسون با یک آزمایش پوستی ساده

تشخیص بیماری پارکینسون با یک آزمایش پوستی ساده
2020-10-23T12:57:38+03:30
محققان "دانشگاه ایالتی آیووا" آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند بیماری پارکینسون را می‌توان با انجام یک آزمایش پوستی ساده تشخیص داد. ...

تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش "اخلاق و فرهنگ شهرنشینی"

تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش "اخلاق و فرهنگ شهرنشینی"
2020-10-23T12:30:58+03:30
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، بر حسب نیاز جامعه و شرایط اجتماعی موجود، همایش و نشست علمی "اخلاق و فرهنگ شهرنشینی" را در بهمن ماه جاری برگزار...

درخواست ۳۰ میلیون تست سریع/ اوضاع نانوایی ها خوب نیست

درخواست ۳۰ میلیون تست سریع/ اوضاع نانوایی ها خوب نیست
2020-10-23T12:01:01+03:30
معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اعلام اینکه در حال حاضر روزانه ۴۰ هزار تست کرونا در کشور انجام می‌شود، گفت: درخواست ۳۰ میلیون تست سریع داریم که ۲۵ دقیقه ای جوا...

هفتمین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی برگزار می‌شود

هفتمین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی برگزار می‌شود
2020-10-23T11:50:58+03:30
با تایید IEEE مرکزی در آمریکا، هفتمین کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی سال 1400 برگزار می‌شود.

گام نوین محققان آمریکایی در درمان نابینایی

گام نوین محققان آمریکایی در درمان نابینایی
2020-10-23T11:37:38+03:30
دانشمندان آمریکایی اخیرا از ژن درمانی برای بازیابی بینایی در موش‌های نابینا استفاده کرده و قصد دارند اواخر سال جاری آزمایشات بالینی این روش را بر روی انسان آ...

اختصاص "دوشنبه‌های استارتاپی" به طرح‌های پارک‌های علم و فناوری

اختصاص "دوشنبه‌های استارتاپی" به طرح‌های پارک‌های علم و فناوری
2020-10-23T11:10:58+03:30
صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از طرح‌های قابل سرمایه گذاری، اقدام به برگزاری رویداد دوشنبه‌های استارتاپی خود با هدف جذب سرمایه به استارتاپ‌ها و فناو...

همکاری بین المللی دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه های افغانستان

همکاری بین المللی دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه های افغانستان
2020-10-23T11:07:40+03:30
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیمان افغانستان را الگوی خوبی برای برگزاری دوره های مشترک مهارتی با دانشگاه های این کشور عنوان کرد.

آزمون مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۱۵ آبان برگزار می شود

آزمون مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۱۵ آبان برگزار می شود
2020-10-23T11:07:40+03:30
آزمون مرحله دوم انفرادی دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق دهگانه آمایشی سراسر کشور ۱۵ آبان ماه ۹۹ برگزار می شود.

ماسکی که با ایجاد گرما "ویروس کرونا" را غیرفعال می‌کند

ماسکی که با ایجاد گرما "ویروس کرونا" را غیرفعال می‌کند
2020-10-23T10:57:40+03:30
محققان موسسه "ام.آی.تی" در مطالعه اخیرشان از ایده طراحی ماسکی منحصر به فرد خبر داده‌اند که قابل استفاده مجدد است و در فیلتر کردن و غیرفعال کردن ویر...

چین پیشتاز توسعه شبکه ۵G در جهان شد

چین پیشتاز توسعه شبکه ۵G در جهان شد
2020-10-23T10:54:21+03:30
چین ۶۹۰ هزار ایستگاه ۵G احداث کرده و در حوزه توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت همراه در سراسر جهان پیشتاز شده است.

مدیران ارشد فیس بوک و توئیتر به مجلس آمریکا احضار می شوند

مدیران ارشد فیس بوک و توئیتر به مجلس آمریکا احضار می شوند
2020-10-23T10:54:20+03:30
کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا رای داده در صورتیکه مدیران ارشد فیس بوک و توئیتر داوطلبانه در مجلس سنا شهادت ندهند، برای آنها احضاریه صادر شود.

پسته‌کاری در استانی که بیش از ۸ هزار کیلومترمربع آن دستخوش فرونشست خطرناک است !

پسته‌کاری در استانی که بیش از ۸ هزار کیلومترمربع آن دستخوش فرونشست خطرناک است !
2020-10-23T10:04:19+03:30
فرونشست در دشت‌های نجف آباد، مهیار شمالی، مهیارجنوبی، کاشان، گلپایگان، برخوار، اصفهان، اردستان، نطنز و فلاورجان به‌صورت خطرناکی مشاهده شده و آنچه که مشخص است...

"رمدسیویر" شرکت گیلیاد تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کرد

"رمدسیویر" شرکت گیلیاد تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را دریافت کرد
2020-10-23T10:04:19+03:30
سازمان غذا و داروی آمریکا داروی رمدسیویر شرکت داروسازی و بیوتکنولوژی آمریکایی گیلیاد (Gilead Sciences‎) را تایید کرد.

آزمایش بالینی دو واکسن کرونا از سرگرفته می شود

آزمایش بالینی دو واکسن کرونا از سرگرفته می شود
2020-10-23T10:01:02+03:30
آزمایش بالینی دو واکسن کووید ۱۹ بالقوه «آکسفورد» و «جانسون و جانسون» در آمریکا در هفته آینده دوباره از سرگرفته می شود.

زمانبندی کلاس‌های دانشجویان جدید تغییر کرد/ آغاز کلاس‌ از ۱۴ آبان

زمانبندی کلاس‌های دانشجویان جدید تغییر کرد/ آغاز کلاس‌ از ۱۴ آبان
2020-10-23T10:01:01+03:30
براساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت زمان بندی کلاس های دانشجویان جدید الورود تغییر کرد.

درخواست ۳۰ میلیون تست سریع/اوضاع نانوایی ها خوب نیست

درخواست ۳۰ میلیون تست سریع/اوضاع نانوایی ها خوب نیست
2020-10-23T09:47:41+03:30
معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اعلام اینکه در حال حاضر روزانه ۴۰ هزار تست کرونا در کشور انجام می‌شود، گفت: درخواست ۳۰ میلیون تست سریع داریم که ۲۵ دقیقه ای جوا...

نسخه انگلیسی «سالنامه مهاجرتی ایران» منتشر شد/ ایران در جمع کشورهای مهاجرفرست قرار ندارد

نسخه انگلیسی «سالنامه مهاجرتی ایران» منتشر شد/ ایران در جمع کشورهای مهاجرفرست قرار ندارد
2020-10-23T09:47:40+03:30
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسخه انگلیسی سالنامه مهاجرتی ایران را به چاپ رساند.

خرید در چت واتس اپ ممکن می شود

خرید در چت واتس اپ ممکن می شود
2020-10-23T09:47:40+03:30
فیس بوک در بیانیه ای اعلام کرد امکان خرید کالا در چت واتس اپ را برای کاربرانش فراهم می کند.

علت بروز مسمومیت های دارویی/هشدار به خانواده ها

علت بروز مسمومیت های دارویی/هشدار به خانواده ها
2020-10-23T09:34:23+03:30
رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: آمار بالای مصرف دارو در جامعه از یک سو احتمال بروز تداخلات دارویی را بالا خواهد برد و از سوی دیگر اشتباهاتی در تجویز و مصرف دارو...

چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی بررسی می شوند

چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی بررسی می شوند
2020-10-23T09:34:23+03:30
چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی با موضوعاتی از جمله خصایص اخلاقی اساتید، حریم خصوصی و سلوک دانشجویی در عرصه یادگیری در وبینار کشوری بررسی می شوند.

درخواست ۳۰ میلیون تست ۲۵ دقیقه ای/اوضاع نانوایی ها خوب نیست

درخواست ۳۰ میلیون تست ۲۵ دقیقه ای/اوضاع نانوایی ها خوب نیست
2020-10-23T09:20:59+03:30
معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اعلام اینکه در حال حاضر روزانه ۴۰ هزار تست کرونا در کشور انجام می‌شود، گفت: درخواست ۳۰ میلیون تست سریع داریم که ۲۵ دقیقه ای جوا...