میرنیوز

محورهای برون‌شهری

آخرین اخبار اقتصادی دارای کلمه کلیدی : محورهای برون‌شهری

ممنوعیت تردد در برخی محورها به دلیل مداخلات جوی

ممنوعیت تردد در برخی محورها به دلیل مداخلات جوی
2022-12-03T09:51:23+03:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین
2022-12-01T10:18:05+03:30
ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس وجود دارد.

افزایش تردد محورهای شمالی/محدودیت های ترافیکی آخر هفته را بشناسید

افزایش تردد محورهای شمالی/محدودیت های ترافیکی آخر هفته را بشناسید
2022-11-30T09:58:03+03:30
طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اعلام محدودیت‌های تردد در آزاد راه کرج- قزوین

اعلام محدودیت‌های تردد در آزاد راه کرج- قزوین
2022-11-28T09:31:24+03:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کاهش تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش تردد در محورهای برون‌شهری
2022-11-28T08:51:24+03:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کاهش تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش  تردد در محورهای برون‌شهری
2022-11-26T09:24:45+03:30
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، کاهش ۰.۸ درصدی تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-11-25T09:18:04+03:30
در شبانه‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه تا شنبه ۵ آذر را بشناسید

محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه تا شنبه ۵ آذر را بشناسید
2022-11-23T09:58:02+03:30
در شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۷.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کاهش ۴/۶درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش ۴/۶درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-11-18T10:05:36+03:30
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، کاهش ۴.۶درصدی تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

افزایش ۰.۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۰.۹ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-11-16T10:19:07+03:30
در شبانه‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش ۲.۸ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۲.۸ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-10-26T10:12:09+03:30
طی شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۱۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کاهش ۱۰.۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش ۱۰.۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-10-10T09:12:08+03:30
در شبانه‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۴۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۱۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش ۵.۸ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۵.۸ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-09-30T10:16:18+03:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تردد در محورهای برون‌شهری، در شبانه روز گذشته، در مقایسه با روز قبل ۵/۸ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۲.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری

افزایش ۲.۵ درصدی تردد در محورهای برون شهری
2022-09-27T13:16:20+03:30
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۲.۵ درصد افزایش تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

افزایش ۶.۲ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

افزایش ۶.۲ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-09-09T10:55:16+04:30
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، افزایش ۶.۲ درصدی تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

کاهش ۶.۵ درصدی ترددهای برون‌شهری نسبت به روز گذشته

کاهش ۶.۵ درصدی ترددهای برون‌شهری نسبت به روز گذشته
2022-08-28T09:22:10+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۶.۵ درصد کاهش داش...

افزایش ۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-08-26T12:15:27+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۱۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۵ درصد افزایش داش...

کاهش ۵.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۵.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-08-15T09:06:24+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۵.۱ درصد کاهش داش...

کاهش ۰.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته

کاهش ۰.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته
2022-07-31T10:06:22+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۰.۸ درصد کاهش دا...

بازگشایی ۴۴ محور برون شهری مسدود شده در پی سیل اخیر

بازگشایی ۴۴ محور برون شهری مسدود شده در پی سیل اخیر
2022-07-30T11:46:07+04:30
مدیر کل امور عملیات راهداری، ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از بازگشایی ۴۴ محور برون شهری مسدود شده در پی سیل اخیر خبر داد.

کاهش ۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته

کاهش ۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته
2022-07-30T09:06:09+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۴ درصد کاهش داشته...

کاهش ۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-07-26T09:55:14+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش داش...

کاهش ۴.۳ درصد ی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۴.۳ درصد ی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-07-25T09:35:14+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد کاهش داش...

کاهش ۳.۸ درصد ی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۳.۸ درصد ی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-07-24T08:35:21+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد کاهش داش...

افزایش ۳.۵ درصدی تردد در جاده‌های برون‌شهری

افزایش ۳.۵ درصدی تردد در جاده‌های برون‌شهری
2022-07-23T08:28:36+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۳.۵ درصد افزایش د...

افزایش ۱.۸ درصدی تردد در جاده‌های برون‌شهری

افزایش ۱.۸ درصدی تردد در جاده‌های برون‌شهری
2022-07-22T12:55:08+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش د...

تردد روان در تمامی محورهای مواصلاتی شمال کشور

تردد روان در تمامی محورهای مواصلاتی شمال کشور
2022-07-18T10:28:31+04:30
مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد در محورهای شمالی کشور به صورت عادی و روان در جریان است.

کاهش ۱.۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۱.۴ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-07-16T10:48:29+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش نشا...

کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل
2022-07-13T08:57:00+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش نشا...

یک درصد افزایش تردد در محورهای برون‌شهری

یک درصد افزایش تردد در محورهای برون‌شهری
2022-07-11T09:10:20+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل یک درصد افزایش نش...

کاهش ۵.۵ درصدی تردد در جاده‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۵.۵ درصدی تردد در جاده‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-07-09T11:30:29+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد کاهش نشا...

افزایش ۱۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

افزایش ۱۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-07-07T10:31:18+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۱۱.۳ درصد افزایش ...

کاهش ۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش ۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-07-05T13:24:40+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش داش...

افزایش ۰.۱ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

افزایش ۰.۱ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل
2022-07-02T08:57:56+04:30
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۰ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، تردد در جاده‌های کشور نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد افزایش داشت.

کاهش ۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری نسبت به روز قبل
2022-06-27T10:43:54+04:30
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، ترددها نسبت به روز قبل ۵.۷ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۵.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل
2022-06-27T09:51:22+04:30
تردد در محورهای آذربایجان شرقی آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.

کاهش ۱.۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۱.۴ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل
2022-06-25T08:27:28+04:30
طی شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۵۴ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش ۹.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۹.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-06-23T10:06:35+04:30
بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور در شبانه ‌روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۴۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۹.۱ د...

افزایش ۲.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۲.۱ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-06-22T08:39:55+04:30
بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور در شبانه ‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۳۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۱ در...

افزایش ۰.۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

افزایش ۰.۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-06-21T09:26:37+04:30
بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور در شبانه ‌روز گذشته ، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۳۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ د...

کاهش ۵.۲ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش ۵.۲ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری
2022-06-20T10:46:36+04:30
در شبانه‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۷۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)