میرنیوز

دولت اسلامی

آخرین اخبار اقتصادی دارای کلمه کلیدی : دولت اسلامی

مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو به برکت فرهنگ بسیجی ایجاد شد

مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو به برکت فرهنگ بسیجی ایجاد شد
2023-05-25T14:27:13+03:30
معاون وزیر نیرو گفت:در اوایل انقلاب به بسیاری از روستاها آبرسانی شد و پس از گذشت ۴۰ سال فرسودگی رخ داد و روستاهای زیادی با مشکل آبرسانی روبرو شدند و مرکز جها...

پیشنهاد برگزاری دوره‌های سیاست‌گذاری در وزارتخانه‌ها

پیشنهاد برگزاری دوره‌های سیاست‌گذاری در وزارتخانه‌ها
2022-07-27T17:21:49+04:30
سخنگوی دولت گفت: در دولت به سایر همکاران در سایر وزارتخانه‌ها پیشنهاد می‌دهم از ایده وزارت اقتصاد برای پیوند عرصه پژوهش و اجرا و همچنین تربیت مدیران گام دوم ...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)