میرنیوز

توضیح مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری لوازم خانگی

توضیح مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری لوازم خانگی 2022-01-14T17:15:23+03:30

به گزارش ایسنا، طی مدت اخیر مرکز آمار ایران اقدام به انتشار نتایج آمارگیری در رابطه با لوازم خانگی کرده و موضوع‌های مختلف را از نگاه فروشندگان لوازم خانگی مورد بررسی قرار داده که از جمله آن دلایل توجه مشتری به لوازم خانگی خارجی، دلایل اصلی عرضه لوازم خانگی خارجی در ایران و همچنین عوامل افزایش تمایل به خرید لوازم خانگی داخلی بوده است.

در واکنش به این آمار، برخی کارشناسان با نقد نحوه طراحی پرسشنامه و ابعاد آماری گزارش مرکز آمار پیرامون صنعت لوازم خانگی، از این مرکز خواستند شفاف‌سازی کند و پاسخ دهد که از کی و برای مبنای کدام روش علمی، نظر خریداران خرد را از فروشندگان عمده می‌پرسند؟

حالا مرکز آمار ایران در توضیحی به جریان نتایج آمارگیری لوازم خانگی و پاسخ به شبه‌های ایجاد شده در این رابطه پرداخته که در ادامه آمده است:

"در پیشگفتار، مقدمه و نشریه طرح آمارگیری از نتایج کارگاه های عمده فروشی و خرده فروشی لوازم خانگی ۰۹۳۲ و فراداده های این پیمایش، آمده است: یکی از بخش های مهم بازرگانی کشور، بخش خرید و فروش لوازم خانگی است که اثر مستقیم بر بسیاری از فعالیت های اقتصادی را دارا است. در همین راستا و برای تهیه اطلاعات مناسب از ویژگی های کارگاه های دارای فعالیت خرید و فروش کالاهای خانگی، این طرح به اجرا درآمده است تا در برنامه ریزی های اقتصادی به کارگرفته شود. این طرح علاوه بر رفع نیازهای بخش اقتصادی فعالیت های عمده و خرده فروشی لوازم خانگی، برخی از نیاز های کاربران را در زمینه وضعیت فروش کالاها بر اساس تولیدات داخلی و خارجی فراهم می آورد.

هدف از اجرای طرح آمارگیری مذکور، جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور محاسبه ارزش تولید، ارزش مصارف واسطه، ارزش افزوده، ارزش تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص، وضعیت فروش کالاها از نظر تولید داخلی وخارجی و راه های بهبود وضعیت فروش تولیدات داخلی و استفاده بیشتر از آنها در فعالیت های مورد نظر است.

همچنین جامعه هدف آن کارگاه‌های مستقل و متبوع دارای کد فعالیت عمده فروشی کالاهای خانگی( بخشی از زیرکد ۴۶۴ شامل ۴۶۴۹۱ و  ۴۶۴۹۴  و کدهای مربوط به خرده فروشی کالاهای خانگی) بخشی ازکدهای ۴۷۴ و ۴۷۵ شامل۴۷۴۲۰ و ۴۷۵۳۱ و ۴۷۵۹۰ برگرفته ازنسخه ۴ ISIC که در مناطق شهری کل کشورفعالیت دارند، جامعه هدف این طرح را تشکیل می دهد.

دراین طرح، اطلاعات از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران به کارگاه های دارای فعالیت فروشگاه‌های کالاهای خانگی و به صورت مصاحبه حضوری با مسئول یا مدیر کارگاه( واحد آماری) گردآوری و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.
برآورد پارامترهای مورد نظر در سطح استان و کل کشور و برای پارامترهای نظر سنجی نیز در سطح کل کشور قابل ارائه و تعداد کارگاه های پاسخگو به نظر سنجی ها، ۵۷۳۱۰ کارگاه بوده است. اطلاع نگاشت ها نتایج اختصاری را نشان می دهند که می توان ازآنجا به گزارش و نشریات اصلی هدایت شد.

در نتایج این طرح آماری برآورد می‌شود فقط هفت درصد از فروشندگان اقدام به خرید و فروش لوازم خانگی خارجی کرده بودند و 48 درصد خرید و فروش کالای داخلی داشتند و 45 درصد خرید وفروششان هم داخلی و هم خارجی بوده است."

مرکز آمار ایران در بخشی دیگر به اعلام نقد  کارشناس مبنی بر "استناد به این قبیل از افراد که ذینفع بازگشت محصولات خارجی هستند، دور از متدولوژی علمی افکارسنجی وخارج از دایره انصاف است" پاسخ داده و اعلام کرده که حتی اگر جمله نویسنده پذیرفته شود، دانستن نظرات فروشندگان در زمان پیشین، نفی دانستن از نظرات دیگر اقشار نبوده و آگاهی است که می تواند برای سیاستگذاری کارگاه تولید کننده و مقایسه با حال مفید تلقی شود.

"آگاهی تولیدکنندگان ازدیدگاه فروشندگان که متاثر از تقاضای مشتریان است نوعی خدمت به جامعه تولیدکنندگان است؛ هرچند اگر مواردی از آن قابل قبول نباشد، اما موارد مورد قبول می تواند به سیاستگذاری و راهبرد چگونگی تولید یاری کند. استفاده از ظرفیت های پیشینِ نتایج آماری با توجه به محدودیت های منابع انسانی واعتباری می تواند از رویکردهای مثبت تلقی شود؛ نه اینکه با بسته های ذهنی خود و خدای نکرده انتساب گرایش سیاسی به قضاوت پیمایشهای آماری مبادرت شود.

اینکه دانسته شود چنین اطلاعاتی وجود داشته و کارگاه های تولیدی وفعالان این بازار از آن مطلع شوند و از این ظرفیت بتوانند در فعالیت های خود استفاده کنند در تخصیص منابع و اتخاذ راهبرد آنها موثر تلقی می شود. بدیهی است پرسش از فروشندگان لوازم خانگی در مورد سلیقه خریداران دراین پیمایش، استفاده از ظرفیت این آمارگیری، برای ارایه ارزش مضاعفی بوده که هم اکنون نیز آگاهی از آن می تواند تولید کنندگان لوازم خانگی را برای سیاستگذاری درجهت کاهش ضعف ها و بهبود و کیفیت و ارتقای تولید و پیشگیری از واردات و رقابت کالای خارجی و جلوگیری از قاچاق پشتیبانی کند  و برای تخصیص منابع در به روز کردن اطلاعات مورد لزوم، برای فعالان این بازارها موثر باشد."

در ادامه مرکز آمار اعلام کرده است که "دغدغه کارشناسی و رسالت آماری حکم می کند با تصویر برداری واقعیت ها بتوان با شناخت چرایی ها وضعف ها و قوتها، نظام تصمیم گیری از جمله در کارگاه های تولیدی کالای داخلی پشتیبانی شوند و با برداشت ها و عصبیت های صنفی استتار نشود. بدیهی است همان طور که ماهیت نتایج این پیمایش آماری جنبه آگاهی داشته و هر تولیدکننده منصف وصادق از مواردی که ممکن است در شرایط کنونی نیز مطرح باشد، می‌تواند در حد ظرفیت و محدودیت درسیاستگذاری تولیدات خود به کارگرفته و استفاده کند و نهادهای مرتبط مانند نهادهای مالی را کمک خواهد کرد برای حمایت از افزایش کیفیت و نوآوری وتجهیز واحد های تحقیق و توسعه این واحد های تولیدی و ظرفیت سازی اقدام موثر کند تا کالای ایرانی جاذبه مردمی بیشتر از  پیش یابد. هرچند از هراطلاعات  آماری، عده ای را خوش و عده ای دیگر برنتابند، اما رسالت آماری بی طرفی و تجهیز نظام تصمیم سازی را تجویز می کند.

اینکه ۲۲درصد فروشندگان براساس این نظرسنجی، دلیل توجه مشتریان به لوازم خانگی خارجی را به جهت کیفیت بالاتر و ۷۰ درصد، قیمت مناسب تر عنوان کرده اند و ۲۲درصد کیفیت بهتر  کالای خارجی را به دلیل تکنولوزی و نوآوری، و همچنین از طرف دیگر ۰۲درصد فروشندگان، عوامل موثر برای افزایش تمایل به خرید لوازم خانگی داخلی را افزایش کیفیت و۲۲ درصد کاهش قیمت عنوان کرده اند و متغیرها و مصادیق دیگرعنوان شده از طرف آنان، تولیدکنندگان این کالاها را بر تاکید کیفیت بیشتر و تجهیز برای افزایش کیفیت حساس خواهد کرد .

انتظار از نویسندگان و کارشناسان دلسوز تولید داخلی و کالای ایرانی این است که براساس نتایج اطلاعات آماری، رهنمود و راهبردهای عملیاتی را به تولیدکنندگان توصیه کنند؛ بنابراین هر رویکرد کارشناسی و انصاف علمی که اطلاع نگاشت مربوط را مطالعه و برای جست‌وجو بیشتر به نشریات مراجعه کند، غیر از رسالت پایدار بی طرفی مرکز آمار ایران،‌ برداشت دیگری نخواهد داشت. مرکز آمار ایران در زمین تجهیز نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برای پیشرفت این مرز و بوم و ایران اسلامی فعالیت می کند."

انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار اقتصادی

سه حادثه در سه روز متوالی در راه‌آهن زاگرس

سه حادثه در سه روز متوالی در راه‌آهن زاگرس
2022-01-20T20:13:47+03:30
طی ۳ روز اخیر ۳ حادثه ریلی در منطقه راه‌آهن زاگرس رخ داد که خساراتی در پی داشت.

سه حادثه در سه روز متوالی در راه اهن زاگرس

سه حادثه در سه روز متوالی در راه اهن زاگرس
2022-01-20T19:33:47+03:30
طی ۳ روز اخیر ۳ حادثه ریلی در منطفه راه آهن زاگرس رخ داد و خساراتی در پی داشت.

جاده‌های اراک-بروجرد و اراک-ملایر مسدود شدند

جاده‌های اراک-بروجرد و اراک-ملایر مسدود شدند
2022-01-20T18:40:27+03:30
مرکز مدیریت راه‌های کشور از انسداد برخی محورهای شریانی در استان های غربی خبر داد.

سرعت سیر کالا در کشور ما، رقم وحشتناک ۵ کیلومتر در ساعت است

سرعت سیر کالا در کشور ما، رقم وحشتناک ۵ کیلومتر در ساعت است
2022-01-20T17:20:27+03:30
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: به من گفته شده است که سرعت سیر کالا در کشور ۵ کیلومتر در ساعت است که عدد بسیار وحشتناکی است.

مردم آثار توافق‌های نفتی با روسیه را به‌زودی خواهند دید

مردم آثار توافق‌های نفتی با روسیه را به‌زودی خواهند دید
2022-01-20T16:40:27+03:30
وزیر نفت از امضای چند سند مهم با روس‌ها در حوزه توسعه میادین نفت، گاز، پتروپالایشگاه و انتقال فناوری خبر داد و گفت: مردم ایران آثار توافق‌های نفتی با روسیه ر...

سال آینده قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت

سال آینده قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت
2022-01-20T16:27:09+03:30
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال آینده بیش از نیاز داخل خودرو تولید می کنیم که سبب می شود تا قرعه کشی نداشته باشیم.

انگلستان در تورم غرق شد

انگلستان در تورم غرق شد
2022-01-20T16:27:08+03:30
نرخ تورم در انگلیس به بالاترین حد خود در ۳۰ سال اخیر رسید به طوری که هزینه‌های زندگی در این کشور به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۲ تاکنون رسیده است.

قدرت نمایی دوباره یوان در برابر دلار

قدرت نمایی دوباره یوان در برابر دلار
2022-01-20T16:27:08+03:30
یوان، پول ملی چین از سال ۲۰۱۵ تاکنون به بالاترین سطح محبوبیت خود در معاملات تجاری فرامرزی رسیده است.

ناظران شرعی به ساختار بانک‌ها اضافه می‌شوند

ناظران شرعی به ساختار بانک‌ها اضافه می‌شوند
2022-01-20T16:17:05+03:30
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد. ...

جاده‌های چالوس و هراز فردا برفی و بارانی است

جاده‌های چالوس و هراز فردا برفی و بارانی است
2022-01-20T16:13:47+03:30
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از پیش‌بینی بارش برف و باران در محورهای شمالی کشور در روز جمعه ۱ بهمن خبر داد.

سهمیه بنزین بهمن‌ماه امشب شارژ می‌شود/ سقف ذخیره سهمیه‌ها همچنان ۹ ماه است

 سهمیه بنزین بهمن‌ماه امشب شارژ می‌شود/ سقف ذخیره سهمیه‌ها همچنان ۹ ماه است
2022-01-20T16:07:04+03:30
سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای دومین ماه زمستان، ساعت ۲۴ امشب در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ می‌شود.

"بخش بالادستی نفت و گاز" در صف اول توافقات انرژی ایران و روسیه

 "بخش بالادستی نفت و گاز" در صف اول توافقات انرژی ایران و روسیه
2022-01-20T16:07:04+03:30
امضای اسناد همکاری بین ایران و روسیه در بخش‌های مختلف مرتبط با انرژی، خبر مهمی بود که وزیر نفت اعلام کرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین تمامی بخش‌های انرژی، ...

باید به جای واردات سرب و روی به تولیدکننده آنها تبدیل شویم

باید به جای واردات سرب و روی به تولیدکننده آنها تبدیل شویم
2022-01-20T15:20:27+03:30
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم ورود جدی معادن سرب و روی کور به چرخه تولید تاکید کرد و گفت: علی رغم ظرفیت‌های تولید، وارد کننده سر...

بررسی نحوه استفاده ایران از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری روسیه

بررسی نحوه استفاده ایران از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری روسیه
2022-01-20T14:57:05+03:30
در دیدار احسان خاندوزی با وزیر اقتصاد روسیه طرفین ضمن بررسی وضعیت پروژه‌های مشترک از جمله نحوه استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری روسیه، بر توسعه مناسبات ...

ساخت بزرگترین کشتی یخ‌شکن جهان برای توسعه صادرات روسیه

ساخت بزرگترین کشتی یخ‌شکن جهان برای توسعه صادرات روسیه
2022-01-20T14:40:28+03:30
فنلاند قصد دارد بزرگترین و قدرتمندترین یخ شکن خود را برای غول معدنی روسیه می‌سازد تا این کشور بتواند محصولات صادراتی خود را به راحتی از سیبری عبور دهد.

تشریح جزئیات و اهداف اعزام دو هیئت اقتصادی ایران به عراق

تشریح جزئیات و اهداف اعزام دو هیئت اقتصادی ایران به عراق
2022-01-20T14:40:27+03:30
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: در شرایط جدید عراق و بعد از انتخابات پارلمانی این کشور لازم بود وضعیت موجود روابط اقتصادی و همکاریهای آتی با دولت...

ملاک نرخ گذاری مالیات خودروهای لوکس، قیمت کارخانه است نه کف بازار

ملاک نرخ گذاری مالیات خودروهای لوکس، قیمت کارخانه است نه کف بازار
2022-01-20T14:27:10+03:30
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: مبنای قیمت گذاری خودروهای تولید داخل مشمول مالیات، قیمت کارخانه و وارداتی، ارزش گمرکی با دلار ۴۲۰۰ تومان...

ساخت بزرگترین کشتی یخ شکن جهان برای توسعه صادرات روسیه

ساخت بزرگترین کشتی یخ شکن جهان برای توسعه صادرات روسیه
2022-01-20T14:27:09+03:30
فنلاند قصد دارد بزرگترین و قدرتمندترین یخ شکن خود را برای غول معدنی روسیه می‌سازد تا این کشور بتواند محصولات صادراتی خود را به راحتی از سیبری عبور دهد.

حذف تدریجی یارانه برق پُرمصرف‌ها؛ از فردا

حذف تدریجی یارانه برق پُرمصرف‌ها؛ از فردا
2022-01-20T14:27:09+03:30
سخنگوی صنعت برق گفت: از ابتدای بهمن ماه با اعمال تعرفه‌های جدید برای مشترکین پرمصرف خانگی، یارانه این بخش به صورت پلکانی کاهشی خواهد یافت.

تورم آذر ماه کاهشی شد/ نقدینگی ۲۵ درصد رشد کرد

تورم آذر ماه کاهشی شد/ نقدینگی ۲۵ درصد رشد کرد
2022-01-20T13:20:28+03:30
در حالی که بانک مرکزی از ادامه روند کاهشی تورم در آذر ماه امسال خبر داده، اما با اعلام این بانک، نقدینگی در پایان آذر امسال ۲۴.۹ درصد نسبت به پایان سال گذشته...

تعامل نظام مهندسی با شوراهای شهر برای شفاف سازی صنعت ساختمان

تعامل نظام مهندسی با شوراهای شهر برای شفاف سازی صنعت ساختمان
2022-01-20T13:07:10+03:30
مدیران شهری و سازمان نظام مهندسی ساختمان بر تعامل این نهادها برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز و همچنین افزایش شفافیت صنعت ساختمان تأکید کردند.

افزایش نرخ رسمی ۲۶ ارز در ۳۰ دی ۱۴۰۰

افزایش نرخ رسمی ۲۶ ارز در ۳۰ دی ۱۴۰۰
2022-01-20T13:07:10+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (پنج شنبه، ۳۰ دی‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۲۶ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۹ واحد پولی دیگ...

ترانزیت گازوئیل به افغانستان از فردا آغاز می‌شود

ترانزیت گازوئیل به افغانستان از فردا آغاز می‌شود
2022-01-20T13:07:09+03:30
سخنگوی گمرک گفت: با مجوز صادر شده، از فردا اول بهمن ماه عبور محموله گازوئیل به مقصد افغانستان از مسیر ایران مجاز بوده و گمرک آمادگی کامل برای اجرای این تصمیم...

ثبت نام آزمون تأسیس شرکت های بین المللی حمل کالا آغاز شد

ثبت نام آزمون تأسیس شرکت های بین المللی حمل کالا آغاز شد
2022-01-20T13:07:09+03:30
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: ثبت نام متقاضیان آزمون تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا از ۷ بهمن آغ...

افزایش تجارت بین ایران و روسیه/ حمایت قاطع دولت از بورس

افزایش تجارت بین ایران و روسیه/ حمایت قاطع دولت از بورس
2022-01-20T13:07:08+03:30
توافق ایران و روسیه در مورد سرعت بخشی به پروژه‌های خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری، تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه بر حمایت از بورس جمله اخبار مهم اقتصاد کلان ...

مشکل تامین ارز واردات خودرو یک‌شبه حل شد؟

مشکل تامین ارز واردات خودرو یک‌شبه حل شد؟
2022-01-20T12:57:04+03:30
روز گذشته مجلس در حالی برای واردات ۶۰ هزار خودرو (۵۰ هزار دستگاه سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین)، بصورت محدود و از محل ارز غیرصادراتی مجوز داد که دب...

مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سامانه مالیاتی تمدید شد

مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سامانه مالیاتی تمدید شد
2022-01-20T12:43:44+03:30
مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

وزیر نفت: مردم اثرات توافق‌های نفتی با روسیه را به زودی خواهند دید

 وزیر نفت: مردم اثرات توافق‌های نفتی با روسیه را به زودی خواهند دید
2022-01-20T12:47:03+03:30
وزیر نفت از امضا چندین سند مهم با روس‌ها در حوزه توسعه میدان‌های نفت و گاز، پتروپالایشگاه و انتقال فناوری خبر داد و گفت: مردم ایران اثرات توافق‌های نفتی با ...

کاسبانی که از همیشه امیدوارترند

کاسبانی که از همیشه امیدوارترند
2022-01-20T12:30:25+03:30
پلاسکو یک سالی می‌شود که دوباره ایستاده و این روزها ساختمان پر از صدا و جنب و جوش است. کسبه مغازه‌هایشان را تحویل گرفته‌اند و اگر پولش را داشته باشند، باید د...

اوضاع شاخص‌های اقتصادی در آذر ۱۴۰۰

اوضاع شاخص‌های اقتصادی در آذر ۱۴۰۰
2022-01-20T12:17:04+03:30
بانک مرکزی اعلام کرد که از سال گذشته با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، به ارا...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)