میرنیوز

تحلیل | اشکال مبنایی «خلق پول» توسط افراد یا نهادهای خصوصی

 تحلیل | اشکال مبنایی «خلق پول» توسط افراد یا نهادهای خصوصی 2024-02-26T07:07:23+03:30

خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 181

دهۀ 1370، دهۀ دگرگونی‌ها و تغییرات نهادی فراوان در سطح کشور است. دهه‌ای که پس از یک دهه استنکاف از تقلید و پیروی از غرب، با شعارهای تعدیل و توسعه و تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با دنیا آغاز شد، و در همان اوایل (1373) اشکالاتش ظاهر شد و مشکلاتی را بر مردم تحمیل کرد که هرگز پیش از آن سابقه نداشت و هرگز پس از آن ترمیم نشد. فهرست این اختلالات و مشکلات، فهرستی بلندبالا و عمیق است که حتی داد وزیر اقتصاد وقت را هم درآورد! با نگاهی جزئی‌تر و در حوزۀ نهادی ادغام بسیاری از کمیته‌های انقلابی تا انحلال جهادسازندگی، و حتی تلاش گسترده برای ادغام یا انحلال سپاه پاسداران، و تا تأسیس اطواری جدید از مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و بانک‌ها _ بانک‌های خصوصی _ در کشور، در این دهه رقم خورده است.

بیشتر بخوانید

در مورد بانک‌های خصوصی، پیش از آن، اصل 44 قانون اساسی، مستمسک محکمی بود که اجازه نمی‌داد در کشور بانک خصوصی تأسیس شود، اما بهانۀ رقابتی نبودن خدمات بانک‌های دولتی _ مانند اغلب یا تمام آزادسازی‌هایی که پیروان دانسته یا نادانستۀ نحله‌های دولت‌گریز غرب مانند لیبرتارین‌ها یا اتریشی‌ها یا شیکاگویی‌ها و دیگران پی می‌گیرند _ باز هم بهانه‌ای شد، این‌بار برای رهاسازی نهاد بانک و ایجاد قدرت خلق پول در جمهوری اسلامی ایران؛ و این‌بار حتی با دور زدن قانون اساسی، با اخذ استفساریه‌ای از شورای نگهبان. این بهانه، حتی در قانون مصوب سال 1379 مجلس، که اجازۀ تأسیس بانک خصوصی را صادر کرده، به چشم می‌خورد! این قانون تصریح دارد:

قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی ‌

ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود: ‌

الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.

ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید: 1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار. 2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد. 3- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی. ‌

تاریخ تصویب 1379.1.21 ‌

تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28

این اختلال بزرگ، قانون مصوب و عملیاتی شد، و از آن دوره تاکنون، در دوره‌های گوناگون مشکلات متنوعی را به کشور بار کرده است: از تورم مزمن بلندمدت و فزایندۀ بی‌نظیر در دنیا، تا مشکلات مؤسسات اعتباری در ابتدای دولت یازدهم، تا مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، و همچنین دستکاری‌های ارزی اخیر که سوخت تورم و دلالت اصلی درون‌زایی پول در کشور شده است و موارد دیگر. با همۀ این احوال، تقریباً به اشکال محوری و اساسی، و به اصطلاح دالّ مرکزی این اختلال به قدر کافی پرداخته نشده، و آن اشکال محوری، امکان‌دادن و ایجاد انگیزۀ سوداگری بی‌نظیر از کانال توان خلق پول است؛ موضوعی که اندکی تأمل در آن هر قضاوت‌گر منصفی را به نتیجه می‌رساند که مشکل بنیادی و اساسی عقلی و فطری و شرعی دارد.

در واقع اساس تشکیل بانک خصوصی، دچار اختلال مبنایی است؛ و سنگ بنایی را ایجاد کرده تا شرایط نقدینگی و تورم و سایر اختلالات معطوف به این شبکۀ انحصارگر خصوصی گریبان مردم را بگیرد، و طی دو دهه نقطۀ عطف و مرکز اختلال در اقتصاد کشور باشد. برای روشن شدن بحث از مباحث ساده و بدیهی آغاز کنیم:

ابتدا به این فکر کنیم که طبعاً نهاد یا فردی که امکان خلق پول داشته باشد، می‌تواند به همان اندازه از پول بهره ببرد! به همین دلیل به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، خلق پول در اختیار حاکمیت‌ها بوده، و اگر امین‌الضربی هم وجود داشته، از سوی حاکمیت مأموریت داشته است. قدرت خلق پول، مرموزترین و قوی‌ترین امکان خلق قدرت اقتصادی است. دوباره دقت کنیم: نهاد خلق‌کنندۀ پول، به همان اندازه از پول بهره می‌برد!

این مسئلۀ اساسی البته طی سدۀ نوزدهم با ورود خانواده‌های بانکدار متموّل چندملیتی اروپایی تغییر کرد و نماد آن در ابتدای قرن بیستم، ایجاد نهاد خصوصی انحصاری فدرال‌رزرو در آمریکا و بعدتر از آن پذیرش یا به عبارت بهتر کودتای برتن‌وودز بود که نظام دلار را به جهان حقنه کرد و بعدتر از 1971، با قطع ارتباط دلار با طلا، این نظم جدید کامل شد و این طرّاری و غارتگری جهانی به اوج رسید؛ البته اطوار جدید اعتبار _ ارز دارایی‌ها _ را اگر درنظر نگیریم!

به عنوان مسئلۀ دوم، خوب است کمی دقیق‌تر به این بپردازیم که قدرت خلق پول از کجا ناشی می‌شود؟. واقعیت این است که به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، مردم دنیا به این نتیجه رسیده‌اند، و این اصل را بدیهی می‌گیرند که پول معتبر است، چون لابد حاکمیت و قوۀ عاقله‌ای که همچون کوه پشت این اعتبار ایستاده آن را نشر داده است. مخاطب پول، قدرت خرید پول را بدیهی می‌داند چون می‌اندیشد که اگر چنین نبود، لابد دولت در جهت حذف و مجازات عامل آن اقدامی جدی انجام می‌داد! بنابراین اکنون هم _ حتی در آمریکا _ نهاد خلق‌کنندۀ پول به اعتبار پشتوانۀ اعتبار حاکمیت پول خلق می‌کند، و استفاده‌اش را می‌برد.

و در نظر بیاورید که همه‌جای دنیا _ حتی در همان آمریکا که خلق پول جهان‌روایش خصوصی است _ اگر یک فرد یا نهاد خصوصی، ورای قانون، و در پستوی خانه‌اش به چاپ اسکناس اقدام کند، با شدیدترین مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد؛ اما طرفه است که انحصار چاپ پول، هرچه در سلسله‌مراتب مدنیت دنیای مدرن بالاتر می‌روید توأمان انحصاری‌تر و خصوصی‌تر می‌شود! یعنی مثلاً در کشور ما بخشی از خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی رقم می‌خورد اما بخش قابل توجهی از اعتبار مرکزی خلق شده در کشور، یعنی اعتبار ریال‌های بانک مرکزی، خود به پشتوانۀ دلارهایی معتبر است که یک نهاد انحصارگر خصوصی آمریکایی _ فدرال‌رزرو _ منتشر می‌کند! ملاحظه می‌فرمایید؟ هرچه بالاتر، انحصاری‌تر و خصوصی‌تر!

بانکداری خصوصی در ایران اختلالات قابل توجهی ایجاد کرده، اما اگر نیک بنگریم، تمام معضلات ناشی از بانکداری خصوصی، متفرّع بر بی‌توجهی سهوی یا عمدی قانونگذار به عقلانیت است. این پرسش محوری است: با چه دلالت عقلی (و همچنین شرعی) اجازۀ خلق پول (که طبعاً و منطقاً به پشتوانۀ اعتبار حاکمیت انجام می‌شود) به یک نهاد خصوصی هبه می‌شود، و سایر مردم از این قدرت بی‌نظیر منع می‌شوند؟.

بانک خصوصی اگر نقدینگی خلق نکند بانک نیست؛ چیزی در حدود یک صندوق خواهد بود. بنابراین ذات بانک خصوصی، دچار اختلال مبنایی است؛ اختلالی که در زمان اعطای جواز قانونی، نادیده گرفته شده است.

انتهای پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار اقتصادی

هواشناسی ایران ۱۴۰۲/۱۲/۰۶؛ بارش برف و باران در سراسر کشور/ هشدار نارنجی هواشناسی به کشاورزان

 هواشناسی ایران ۱۴۰۲/۱۲/۰۶؛ بارش برف و باران در سراسر کشور/ هشدار نارنجی هواشناسی به کشاورزان
2024-02-26T07:07:30+03:30
سازمان هواشناسی با اشاره به بارش برف، باران و کاهش محسوس دما هشدار سطح نارنجی آسیب به نهاده‌ها و محصولات را برای کشاورزان ۱۹ استان کشور صادر کرد.

شارژ مرحله سوم طرح ملّی «یسنا» انجام شد

 شارژ مرحله سوم طرح ملّی «یسنا» انجام شد
2024-02-26T07:07:29+03:30
شارژ مرحله سوم طرح ملّی یسنا، به حساب یارانه سرپرستان خانوار مشمول واریز شد.

۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق‌آبی جدید احداث می‌شود

 ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق‌آبی جدید احداث می‌شود
2024-02-26T07:07:29+03:30
معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان اینکه نیروگاه‌های برق‌آبی آمادگی دارند در تابستان سال ۱۴۰۳ با حداکثر ظرفیت در مدار قرار ...

انجام پروازهای فرودگاه امام با وجود بارش برف

 انجام پروازهای فرودگاه امام با وجود بارش برف
2024-02-26T07:07:28+03:30
شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به بارش برف از اجرای عملیات اوره پاشی در معابر دسترسی خبر داد و اعلام کرد: دید افقی در فرودگاه امام ۳۰۰ متر است.

"کشاورزی آینده" - ۳ | ۱۰ اتفاق برتر شکل‌دهندۀ آیندۀ «کشاورزی دقیق»

 "کشاورزی آینده" - ۳ | ۱۰ اتفاق برتر شکل‌دهندۀ آیندۀ «کشاورزی دقیق»
2024-02-26T07:07:28+03:30
با استمرار پیشرفت و توسعۀ فناوری، آیندۀ کشت دقیق، فرصت‌های هیجان‌انگیزی پیش روی انسان قرار خواهد داد. در این یادداشت به ۱۰ رویداد از بین رویدادهای برتر این ...

افت ۷۸.۲ درصدی بارش‌ها در کرمان/ بارش‌ها در کشور ۳۷.۹ درصد کم شد

 افت ۷۸.۲ درصدی بارش‌ها در کرمان/ بارش‌ها در کشور ۳۷.۹ درصد کم شد
2024-02-26T07:07:27+03:30
بر اساس داده‌ها و اطلاعات سازمان هواشناسی بارش‌ها در کشور تا ۴ اسفند نسبت به دوره بلندمدت ۳۹.۷ درصد کاهش یافته است. بارش‌ها تنها در ۴ استان مثبت بوده است.

ایران‌ایر ۳۴ فروند هواپیما دارد

 ایران‌ایر ۳۴ فروند هواپیما دارد
2024-02-26T07:07:27+03:30
عضو هیئت مدیره هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این‌که تعداد ناوگان هوایی ایران ۳۴ فروند است، گفت: هما با هواپیماهای ATR به ۱۴ شهر کم‌برخوردار پروا...

جاده چالوس یکطرفه شد/ بارش برف و باران در جاده‌های ۲۹ استان

 جاده چالوس یکطرفه شد/ بارش برف و باران در جاده‌های ۲۹ استان
2024-02-26T07:07:27+03:30
مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از یکطرفه شدن آزادراه‌ تهران-شمال و محور چالوس و بارشر برف و باران در جاده‌های ۲۹ استان خبر داد.

ایران رسما وارد زمستان شد/ لزوم مصرف بهینه برق و‌ گاز با کاهش محسوس دمای هوا

 ایران رسما وارد زمستان شد/ لزوم مصرف بهینه برق و‌ گاز با کاهش محسوس دمای هوا
2024-02-26T07:07:26+03:30
سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به بارش برف در اکثر نقاط کشور و کاهش محسوس دمای هوا، هموطنان نسبت به کاهش مصرف برق و‌گاز اقدام نمایند.

سازمان مالیاتی: رسید دستگاه‌های کارتخوان فقط تا سال ۱۴۰۴ معتبر است

 سازمان مالیاتی: رسید دستگاه‌های کارتخوان فقط تا سال ۱۴۰۴ معتبر است
2024-02-26T07:07:26+03:30
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: برای برخی مودیان تا سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌های کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می‌شود.

ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسید/ افزایش ۱۲۵۰ مگاواتی در ۱۰ ماه

 ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسید/ افزایش ۱۲۵۰ مگاواتی در ۱۰ ماه
2024-02-26T07:07:26+03:30
در پایان دهمین ماه سال، ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۹۲هزار و ۵۵ مگاوات رسید که از این رقم، واحدهای حرارتی با مجموع ظرفیت منصوبه ۷۴هزار و ۸۷۸ مگاوات سهمی ۸۱...

الگوریتم مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها هفته آینده ابلاغ می‌شود

 الگوریتم مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها هفته آینده ابلاغ می‌شود
2024-02-26T07:07:25+03:30
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابلاغ الگوریتم مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها طی هفته آینده خبر داد.

ورودی آب رودخانه‌های اصلی به دریاچه ارومیه ۳ برابر شد

 ورودی آب رودخانه‌های اصلی به دریاچه ارومیه ۳ برابر شد
2024-02-26T07:07:25+03:30
رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس گفت: با توجه به حجم رهاسازی‌ها و اقدام‌های نرم‌افزاری انجام شده و به برکت بارش‌های زمستانه امسال سطح دریاچه به تراز ۱۲۷۰.۲ متر و...

سقف منابع تحقق پذیر در بودجه ۱۴۰۳ رعایت شد

 سقف منابع تحقق پذیر در بودجه ۱۴۰۳ رعایت شد
2024-02-26T07:07:24+03:30
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه ۱۴۰۳ ضمن اجتناب از بیش برآوردی در منابع مالی دولت، برخی از منابع نسبت به سال جاری کاهش داده شده است.

پیش‌بینی افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری

 پیش‌بینی افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری
2024-02-26T07:07:24+03:30
با توجه به استقرار یک جبهه هوای سرد از امروز و ورود دو سامانه بارشی به کشور از سمت غرب، پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، طی هفت...

فرصت ۳ روزه سامانه یکپارچه برای جایگزینی خودروها+ جدول

 فرصت ۳ روزه سامانه یکپارچه برای جایگزینی خودروها+ جدول
2024-02-26T07:07:24+03:30
طرح تبدیل اختیاری محصولات شرکت بهمن موتور ویژه متقاضیان سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی (با نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲) آغاز شد.

جزئیات میانگین حقوق کارکنان دولت/ کارمندان در ۱۴۰۱ چقدر حقوق گرفتند؟

 جزئیات میانگین حقوق کارکنان دولت/ کارمندان در ۱۴۰۱ چقدر حقوق گرفتند؟
2024-02-26T07:07:23+03:30
با توجه به اطلاعات سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت، میانگین ناخالص پرداختی به کارمندان دولت برابر حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است.

انتقاد رهبری از واردات بنزین درست بود/ ۴۹درصد یارانه انرژی در جیب دو دهک پردرآمد جامعه

 انتقاد رهبری از واردات بنزین درست بود/ ۴۹درصد یارانه انرژی در جیب دو دهک پردرآمد جامعه
2024-02-26T07:07:22+03:30
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی از واردات ۴ میلیارد دلاری بنزین و گازوئیل خبر داد و گفت: مقام معظم رهبری به‌درستی ابراز نارضایتی کردند، کلام ایشان بر این ...

عقب‌ماندگی شدید پروژه‌های نهضت ملی مسکن پردیس/ پیشرفت ۵۸ درصدی پس از ۴ سال

 عقب‌ماندگی شدید پروژه‌های نهضت ملی مسکن پردیس/ پیشرفت ۵۸ درصدی پس از ۴ سال
2024-02-26T07:07:22+03:30
درحالی حدود ۴ سال از آغاز ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن (طرح اقدام ملی) شهر پردیس می‌گذرد که پیشرفت این واحدها به ۵۸ درصد رسیده است.

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |برنت ۸۱ دلار و ۶۲ سنت شد

 قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |برنت ۸۱ دلار و ۶۲ سنت شد
2024-02-24T08:40:43+03:30
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲ دلار و ۵ سنت معادل ۲.۴۵ درصد کاهش به ۸۱ دلار و ۶۲ سنت رسید.

برپایی نمایشگاه های بهاره در ۵ نقطه تهران از ۱۵ اسفند

 برپایی نمایشگاه های بهاره در ۵ نقطه تهران از ۱۵ اسفند
2024-02-24T08:40:43+03:30
نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نمایشگاه‌های بهاره در ۵ نقطه‌ شهر تهران و به مدت ۱۰ روز برپا می‌شود.

رویترز: پاکستان به‌‌رغم تحریم‌ها خط لوله انتقال گاز ایران را می‌سازد

 رویترز: پاکستان به‌‌رغم تحریم‌ها خط لوله انتقال گاز ایران را می‌سازد
2024-02-24T08:27:21+03:30
رویترز طی گزارشی نوشت اسلام آباد در فکر نهایی کردن اولین فاز خط لوله ۸۰ کیلومتری گاز با ایران است‌ تا از جریمه احتمالی ۱۸ میلیارد دلاری دوری کند.

"کشاورزی آینده" - ۲ | معرفی رویکرد «کشاورزی دقیق»

 "کشاورزی آینده" - ۲ | معرفی رویکرد «کشاورزی دقیق»
2024-02-24T08:27:21+03:30
«کشت دقیق» یا «کشاورزی دقیق» نوعی خاص از مدیریت مزرعه یا باغ یا اصطلاحاً «سایت کشاورزی» است که در آن به‌جای اینکه با کل مجموعه...

حباب سکه ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت

 حباب سکه ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت
2024-02-24T08:14:00+03:30
در هفته اخیر با وجود افزایش بهای انس جهانی و افزایش نسبی قیمت ارز حباب سکه کاهش پیدا کرد که علت آن هم خبر توزیع سکه‌های بانک مرکزی از ۱۳ اسفند ماه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: شعار سال در حال محقق شدن است

 رئیس سازمان برنامه و بودجه: شعار سال در حال محقق شدن است
2024-02-23T15:47:14+03:30
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تداوم رشد اقتصادی در فصل پاییز و همچنین کاهش تورم در بهمن ماه نوشت: شعار سال یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم در حال محقق...

جزئیات رشد اقتصادی ۵ درصدی در پاییز + جدول

 جزئیات رشد اقتصادی ۵ درصدی در پاییز + جدول
2024-02-23T13:40:41+03:30
در پاییز امسال رشد اقتصادی گروه خدمات ۴.۶ درصد، صنعت ۱.۳ درصد، ساختمان ۰.۴ درصد، معدن ۰.۳ درصد و کشاورزی منفی ۱ درصد بوده است.

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد

 بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد
2024-02-23T13:27:13+03:30
بر اساس بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی طرح بخشودگی صد درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد.

مخالفت بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز

 مخالفت بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز
2024-02-23T12:34:02+03:30
بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز مخالفت کرد.

افزایش ۳۵ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران/ مرز پرویزخان دروازه نوظهور ترانزیتی در ایران

 افزایش ۳۵ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران/ مرز پرویزخان دروازه نوظهور ترانزیتی در ایران
2024-02-23T11:40:34+03:30
ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۱ ماهه سال جاری با ۳۵ درصد افزایش به رقم ۱۶ میلیون و ۱۲۲ هزار تن رسید.

واردات ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به کشور در ۱۱ ماه

 واردات ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به کشور در ۱۱ ماه
2024-02-23T11:40:34+03:30
در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۲۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری از گمرکات کشور ترخیص شد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)