میرنیوز

قیمت سکه بهار آزادی

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : قیمت سکه بهار آزادی

افزایش قیمت سکه و طلا ۱۲شهریور/ سکه ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

افزایش قیمت سکه و طلا ۱۲شهریور/ سکه ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
2023-09-03T15:23:35+03:30
سکه امامی نسبت به دیروز افزایش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است.

قیمت سکه و طلا ۲۸ مرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۸ مرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان
2023-08-19T22:49:03+03:30
سکه امامی با کاهش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته به ۲۷ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان
2023-08-07T13:43:53+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز تفاوت جزئی داشته و به ۲۸ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان رسیده است.

افزایش قیمت سکه و طلا/ سکه به کانال ۲۹ میلیون تومان رسید

افزایش قیمت سکه و طلا/ سکه به کانال ۲۹ میلیون تومان رسید
2023-08-01T11:50:38+03:30
سکه امامی با افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به دیروز به ۲۹ میلیون تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۳۱ تیر۱۴۰۲/ سکه به ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان رسید

قیمت سکه و طلا ۳۱ تیر۱۴۰۲/ سکه به ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان رسید
2023-07-22T13:25:36+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به پنج شنبه افزایش قیمت جزئی ۳۹ هزار تومانی داشته است.

قیمت سکه و طلا ۲۶ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۶ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
2023-07-17T13:27:03+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

ریزش سکه و طلا در ۲۵ تیر ۱۴۰۲/ سکه به کانال ۲۷ میلیون رسید

ریزش سکه و طلا در ۲۵ تیر ۱۴۰۲/ سکه به کانال ۲۷ میلیون رسید
2023-07-16T13:20:17+03:30
سکه امامی با کاهش قیمت ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۲۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان
2023-07-15T12:00:18+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به سه شنبه هفته قبل بدون تفاوت مانده و در همان کانال ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

قیمت سکه و طلا ۱۸ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۸ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان
2023-07-09T15:15:30+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی را نشان می دهد.

قیمت سکه و طلا ۱۷ تیر۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۷ تیر۱۴۰۲/ سکه  ۲۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان
2023-07-08T11:35:52+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته تقریبا ثابت بوده و تغییری نکرده است.

قیمت سکه و طلا ۱۳ تیر ۱۴۰۲/ بازگشت سکه به کانال ۲۸ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۱۳ تیر ۱۴۰۲/ بازگشت سکه به کانال ۲۸ میلیون تومان
2023-07-04T14:22:09+03:30
قیمت سکه امامی برای امروز ۱۳ تیر اعلام که بر اساس آن با کاهش نسبت به دیروز وارد کانال ۲۸ میلیون تومان شد و در آخرین معاملات ۲۸ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان قیمت خ...

قیمت سکه و طلا ۱۱ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۱۱ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون تومان
2023-07-02T11:47:28+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز بدون تفاوت مانده و در مرز ۲۹ میلیون تومان ثابت مانده است.

قیمت سکه و طلا ۱۰ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون تومان شد

قیمت سکه و طلا ۱۰ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون تومان شد
2023-07-01T11:54:07+03:30
قیمت سکه نسبت به هفته قبل افزایش داشته و اکنون در کانال ۲۹ میلیون تومان است.

قیمت سکه و طلا ۶ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۶ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
2023-06-28T08:47:59+03:30
سکه امامی نسبت به دیروز تفاوت چندانی نکرده و به قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه و طلا ۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا ۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد
2023-06-27T01:41:11+03:30
قیمت سکه و طلا با افزایش نسبت به دیروز مواجه شده است و سکه امامی با افزایش بیش از ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه و طلا ۵ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۵ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
2023-06-27T01:41:11+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۳ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۳ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
2023-06-24T11:40:48+03:30
سکه امامی نسبت به دیروز با افزایش قیمت مواجه شده و به ۲۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت طلا و سکه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان شد

قیمت طلا و سکه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان شد
2023-06-20T15:07:27+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ م...

آخرین قیمت سکه و طلا ۲۸خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

آخرین قیمت سکه و طلا ۲۸خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
2023-06-18T13:20:49+03:30
قیمت سکه نسبت به دیروز با کاهش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی مواجه شده است.

قیمت طلا و سکه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ / سکه دوباره گران شد

قیمت طلا و سکه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ / سکه دوباره گران شد
2023-06-17T11:47:33+03:30
قیمت سکه امروز ۲۷ خرداد نسبت به پنج شنبه هفته قبل با افزایش یک میلیونی مواجه شده و به کانال ۳۰ میلیون تومانی نزدیک شده است.

قیمت سکه و طلا ۲۵ خرداد ۱۴۰۲/سکه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۵ خرداد ۱۴۰۲/سکه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
2023-06-15T10:27:28+03:30
سکه امامی با کاهش قیمت نسبت به روز گذشت مواجه شده و به قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه و طلا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲/ سکه به ۲۹ میلیون تومان رسید

قیمت سکه و طلا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲/ سکه به ۲۹ میلیون تومان رسید
2023-06-14T11:54:06+03:30
سکه امامی با افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به دو روز پیش مواجه شده است.

قیمت سکه و طلا ۲۳ خرداد ۱۴۰۲/ ورود سکه به کانال ۲۸ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۲۳ خرداد ۱۴۰۲/ ورود سکه به کانال ۲۸ میلیون تومان
2023-06-13T14:27:27+03:30
قیمت سکه امامی برای امروز ۲۳ خرداد اعلام که بر اساس آن با افزایش نسبت به دیروز وارد کانال ۲۸ میلیون تومان شد و در آخرین معاملات ۲۸ میلیون و ۸۹۴ هزار تومان قی...

ریزش سکه ادامه دار شد/ سکه به کانال ۲۷ میلیون تومان رسید

ریزش سکه ادامه دار شد/ سکه به کانال ۲۷ میلیون تومان رسید
2023-06-12T14:34:06+03:30
قیمت سکه امامی روند ریزشی را حفظ کرده و اکنون به قیمت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه و طلا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان
2023-06-10T12:41:09+03:30
قیمت سکه و طلا امروز نسبت به هفته گذشته با تفاوت چندانی همراه نشده است اما نسبت به دو هفته قبل با کاهش قیمت جدی همراه شده است.

قیمت طلا و سکه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲/ سکه وارد کانال ۲۹ میلیون تومان شد

قیمت طلا و سکه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲/ سکه وارد کانال ۲۹ میلیون تومان شد
2023-06-07T12:07:27+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۸۲ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ م...

قیمت سکه و طلا ۱۶ خرداد ۱۴۰۲/ تداوم ریزش قیمت

قیمت سکه و طلا ۱۶ خرداد ۱۴۰۲/ تداوم ریزش قیمت
2023-06-06T12:14:31+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان رسید

قیمت سکه و طلا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲/ ریزش قیمت ادامه دارد

قیمت سکه و طلا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲/ ریزش قیمت ادامه دارد
2023-05-31T12:07:36+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۶ میلی...

قیمت سکه و طلا ۹ خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۹ خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان
2023-05-30T12:47:27+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۰ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۷ میلیو...

قیمت سکه و طلا ۷ خرداد ۱۴۰۲/سکه به ۳۰میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه و طلا ۷ خرداد ۱۴۰۲/سکه به ۳۰میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
2023-05-28T12:47:27+03:30
قیمت سکه و طلا امروز نیز نسبت به دیروز با افت نزدیک به ۴۰۰ هزار تومانی همراه است و به کانال ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت سکه و طلا یک خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا یک خرداد ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان
2023-05-22T12:53:53+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ز یک خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۸ می...

قیمت سکه و طلا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱/افزایش قیمت یک میلیون تومانی سکه

قیمت سکه و طلا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱/افزایش قیمت یک میلیون تومانی سکه
2023-05-21T12:20:27+03:30
سکه امامی نسبت به معاملات دیروز با افزایش قیمت یک میلیون تومانی همراه شده است.

قیمت سکه و طلا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه همچنان ریزشی است

قیمت سکه و طلا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه همچنان ریزشی است
2023-05-17T11:47:10+03:30
قیمت سکه امامی امروز به زیر ۳۱ میلیون تومان ریزش کرده و به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده تا کاهش قیمت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را نسبت به ه...

قیمت سکه و طلا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۹۹ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۹۹ هزار تومان
2023-05-15T12:27:10+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۱ میلیون و ۹۹ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۶ می...

قیمت سکه و طلا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان
2023-05-06T12:07:05+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۳ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۷ م...

قیمت سکه و طلا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۴ میلیون و ۷۴۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۴ میلیون و ۷۴۱ هزار تومان
2023-05-02T12:20:29+03:30
قیمت سکه نسبت به دیروز با کاهش قیمت همراه شده اما نسبت به هفته قبل همچنان در قیمت های بالا معامله می شود.

قیمت سکه و طلا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱/ سکه ۳۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱/ سکه ۳۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان
2023-05-01T11:13:51+03:30
قیمت سکه امامی امروز نیز نسبت به دیروز با روند افزایشی مواجه شده و به ۳۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان
2023-04-29T13:07:05+04:30
قیمت سکه و طلا امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با افزایش قیمت بیش از یک میلیون تومانی به ۳۳ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان
2023-04-26T13:00:22+04:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۱ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۷ می...

قیمت سکه و طلا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان
2023-04-25T12:47:13+04:30
امروز سکه نسبت به دیروز با افزایش قیمت جزئی همراه شد و به ۳۱ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان رسید.

قیمت طلا و سکه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

قیمت طلا و سکه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
2023-04-20T13:20:28+04:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی ...

قیمت سکه و طلا ۲۸ فروردین ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۸ فروردین ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان
2023-04-17T13:20:22+04:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۱ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۷ می...

قیمت سکه و طلا ۲۲ فرودین۱۴۰۲/ سکه امامی ۴۵۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت سکه و طلا ۲۲ فرودین۱۴۰۲/  سکه امامی ۴۵۰ هزار تومان ارزان شد
2023-04-11T13:53:47+04:30
سکه امامی امروز سه شنبه در پنجمین روز کاری سال ۱۴۰۲ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲/ قیمتها روند ریزشی گرفت

قیمت سکه و طلا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲/ قیمتها روند ریزشی گرفت
2023-04-04T13:13:39+04:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید؛ البته روند قیمتها به سمت ریزش بیشتر...

قیمت سکه و طلا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲/ سکه ۳۲ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان شد
2023-04-03T13:33:56+04:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۲ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۸ میلیون...

قیمت سکه و طلا ۸ فروردین ۱۴۰۲/ افزایش ۳۰۰ هزار تومانی سکه امامی

قیمت سکه و طلا ۸ فروردین ۱۴۰۲/ افزایش ۳۰۰ هزار تومانی سکه امامی
2023-03-28T12:02:09+04:30
سکه امامی امروز سه شنبه در چهارمین روز کاری سال ۱۴۰۲ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۷ فروردین ۱۴۰۲/ سکه امامی در کانال ۳۱ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۷ فروردین ۱۴۰۲/ سکه امامی در کانال ۳۱ میلیون تومان
2023-03-27T15:28:44+04:30
سکه امامی امروز دوشنبه در سومین روز کاری سال ۱۴۰۲ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۷ فروردین ۱۴۰۱/ سکه امامی در کانال ۳۱ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۷ فروردین ۱۴۰۱/ سکه امامی در کانال ۳۱ میلیون تومان
2023-03-27T13:28:43+04:30
سکه امامی امروز دوشنبه در سومین روز کاری سال ۱۴۰۲ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه و طلا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی در کانال ۲۵ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی در کانال ۲۵ میلیون تومان
2023-03-13T11:50:05+03:30
امروز بازار طلا با افزایش قیمت نسبت به دیروز روبرو شده به نحوی که سکه امامی نسبت به دیروز با افزایش قیمت بیش از ۶۰۰ هزار تومانی مواجه شد.

قیمت سکه و طلا ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
2023-03-11T11:50:05+03:30
امروز سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته با افت قابل توجه قیمت مواجه شد به طوریکه قیمت این سکه با ۳ میلیون تومان کاهش به ۲۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه و طلا ۲۰ اسفند۱۴۰۱/ سکه بهار آزادی در کانال ۲۲ میلیون

قیمت سکه و طلا ۲۰ اسفند۱۴۰۱/ سکه بهار آزادی در کانال ۲۲ میلیون
2023-03-11T11:10:07+03:30
امروز سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته با افت قابل توجه قیمت مواجه شد به طوریکه قیمت این سکه با ۳ میلیون تومان کاهش به ۲۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سکه و طلا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۹میلیون و ۲۸۲ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۹میلیون و ۲۸۲ هزار تومان
2023-03-05T12:50:05+03:30
امروز قیمت سکه و طلا نسبت به دیروز با تفاوت چندانی مواجه نشد.

قیمت سکه و طلا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱/ سکه ۲۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱/ سکه ۲۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان شد
2023-03-04T12:50:05+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۴ میلی...

آخرین قیمت سکه و طلا ۹ اسفند۱۴۰۱/ قیمت سکه امامی در مسیر نزولی

آخرین قیمت سکه و طلا ۹ اسفند۱۴۰۱/ قیمت سکه امامی در مسیر نزولی
2023-02-28T11:07:08+03:30
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شده و به قیمت ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

تداوم ریزش قیمت سکه در ۸ اسفند/ ورود سکه به کانال ۳۲ میلیون تومان

تداوم ریزش قیمت سکه در ۸ اسفند/ ورود سکه به کانال ۳۲ میلیون تومان
2023-02-27T12:53:48+03:30
سکه امامی تا این ساعت با قیمت ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می شود که حباب ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی دارد؛ سکه نسبت به اوج قیمتی در روز گذشته ریزش ۴ میل...

قیمت سکه و طلا ۷ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۳۳ میلیون تومان شد

قیمت سکه و طلا ۷ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۳۳ میلیون تومان شد
2023-02-26T11:40:26+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۳۳ میلیون تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۸ میلیون و ۱۵۱ هزا...

سکه تمام بهار؛ ۳۰ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان

سکه تمام بهار؛ ۳۰ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان
2023-02-23T15:33:48+03:30
امروز پنج شنبه در بازار تهران تا لحظه ارسال خبر، سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۳۰ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه و طلا ۳ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا ۳ اسفند ۱۴۰۱
2023-02-22T13:00:27+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۷ میلیو...

قیمت سکه و طلا ۳ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۳ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان
2023-02-22T12:47:06+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۷ میلیو...

قیمت سکه و طلا ۲ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۰۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت سکه و طلا ۲ اسفند ۱۴۰۱/ سکه امامی ۲۰۰ هزار تومان ارزان شد
2023-02-21T16:07:09+03:30
آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان رسید؛ البته حباب این سکه روی رقم ۷ میلیو...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)